Google Developer Group

Khám phá hơn 1.000 chương ở 140 quốc gia và gặp gỡ các nhà phát triển có cùng chí hướng ở mọi cấp độ và xuất thân.
Gặp gỡ các nhà phát triển và kỹ thuật viên tại địa phương. Tất cả đều được chào đón, bao gồm cả những người có xuất thân độc đáo và từ nhiều công ty và ngành nghề.
Tìm hiểu hàng loạt các chủ đề kỹ thuật và học các kỹ năng mới qua các hội thảo thực tế, đào tạo, sự kiện, thảo luận và gặp gỡ trực tuyến.
Vận dụng kiến thức và sự kết nối để tạo nên những sản phẩm tuyệt vời và nâng cao kỹ năng, sự nghiệp và mạng lưới của bạn. Hãy giúp cộng đồng của bạn học hỏi thêm.

“GDG bao gồm một nhóm rất nhiều người, quốc gia, công ty và chuyên môn. Tôi nghĩ sản phẩm đó đem lại giá trị cho bất kỳ ai tham gia vào các cộng đồng này.”

Cecilia Castillo
Người tổ chức tại GDG, Guatemala

Đơn vị tổ chức của Nhóm nhà phát triển của Google

Người tổ chức Nhóm nhà phát triển của Google là những người đi đầu đầy nhiệt huyết trong cộng đồng của họ, luôn tận tâm giúp người khác học hỏi và kết nối. Các nhà tổ chức của GDG tổ chức và tổ chức các sự kiện hội họp về nhiều chủ đề kỹ thuật, thường diễn ra hằng tháng tại một địa điểm gần họ.

Câu hỏi thường gặp

Google nỗ lực hết sức để mang đến trải nghiệm hòa nhập và không có tình tạng quấy rối cho tất cả những người tham gia sự kiện bất kể bản dạng giới, tình trạng biểu hiện giới, xu hướng tình dục, khuyết tật, chứng đa dạng thần kinh, ngoại hình, kích thước cơ thể, dân tộc, quốc tịch, chủng tộc, tuổi tác, tôn giáo hoặc danh mục được bảo vệ khác.