לצפייה באירוע של הפתיחה העולמית לשנת 2023

בשנת 2015, האומות המאוחדות יצרו 17 יעדים לפיתוח בר-קיימא ושאפו להשיג אותן עד שנת 2030. כל 193 המדינות החברות באיחוד האמירויות הערביות הסכימו עם 17 היעדים האלה כדי לשים קץ לעוני, להבטיח שגשוג ולהגן על כדור הארץ.

באתגר הפתרונות לשנת 2023, המטרה שלכם היא ליצור פרויקט שתורם לפתרון אחד או יותר מ-17 היעדים לפיתוח בר-קיימא באמצעות הטכנולוגיות של Google.

המטרה של "1 of 11’11 של "11 בשם "W of שמוביל בעולם "11 כשלא כככ הזמן כשלא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא ולא לא ולא לא ולא לא ולא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא "" "" למה למה למה לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא "

לסיים את העוני בכל הסוגים שלו, בכל מקום.

פרויקטים לדוגמה:
סיום רעב, השגת אבטחת מזון ותזונה משופרת וקידום חקלאות בת קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
להבטיח חיים בריאים ולקדם את הבריאות של כולם, בכל הגילים.

פרויקטים לדוגמה:
להבטיח לימודי איכות כוללים ושוויוניים וקידום הזדמנויות ללמידה לאורך החיים לכולם.

פרויקטים לדוגמה:
להשיג שוויון מגדרי ולהעצים את כל הנשים והנערות.

פרויקטים לדוגמה:
הבטחת זמינות וניהול שוטף של מים ותברואה.

פרויקטים לדוגמה:
כולם יוכלו ליהנות מאנרגיה חסכונית, אמינה, בת קיימא ומודרנית לכולם.

פרויקטים לדוגמה:

    אף אחד לא צוין
    שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!

קידום צמיחה כלכלית בת-קיימא, בר קיימא, תעסוקה מלאה ופרודוקטיבית, ועבודה הוגנת לכולם.

פרויקטים לדוגמה:
יצירת תשתית עמידה, קידום תעשיה בת-קיימא שמעודדת את קבלת האחר ועידוד חדשנות.

פרויקטים לדוגמה:
מצמצמים את אי השוויון בין מדינות.

פרויקטים לדוגמה:
הופכים ערים ויישובים של בני אדם למכלילים, בטוחים, עמידים וברי קיימא.

פרויקטים לדוגמה:
הקפדה על צריכה צריכה קבועה ודפוסי ייצור.

פרויקטים לדוגמה:
יש לפעול בדחיפות כדי להילחם בשינוי האקלים ובהשפעותיו.

פרויקטים לדוגמה:

אף אחד לא צוין
שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!

שומרים על האוקיינוסים, הימים והמשאבים הימיים ומשתמשים בהם באופן בר קיימא לפיתוח בר קיימא.

פרויקטים לדוגמה:

אף אחד לא צוין
שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!

הגנה, שחזור וקידום שימוש בר-קיימא בסביבות אקולוגיות תת-קרקעיות, ניהול יערות, מאבק במדבור ובמגוון ביולוגי, ועצירה והשפלת קרקעות.

פרויקטים לדוגמה:

אף אחד לא צוין
שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!

מקדמים אגודות שלוות ומכילות לצורך פיתוח בר-קיימא, אספקת גישה לצדק לכולם ובניית מוסדות אפקטיביים, אחראיים ומכילים.

פרויקטים לדוגמה:

אף אחד לא צוין
שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!

מחזקים את אמצעי ההטמעה ומחדשים את השותפות הגלובלית לפיתוח בר-קיימא.

פרויקטים לדוגמה:

אף אחד לא צוין
שקול לשלוח לקטגוריה זו ולהשפיע!