Giới thiệu: Phát triển ứng dụng bằng Data Portability API (API Khả năng di chuyển dữ liệu)

API Khả năng di chuyển dữ liệu cho phép bạn xây dựng các ứng dụng yêu cầu người dùng cho phép để di chuyển bản sao dữ liệu từ các dịch vụ của Google vào ứng dụng của bạn. Điều này giúp khả năng di chuyển dữ liệu và tạo điều kiện cho các dịch vụ chuyển đổi.

Nếu bạn đang tìm thông tin về cách người dùng chia sẻ dữ liệu, hãy xem bài viết Chia sẻ bản sao dữ liệu của bạn với bên thứ ba.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi phát hành, ứng dụng phải được Google phê duyệt.

Bạn cũng nên xác minh rằng Data Portability API (API Khả năng chuyển đổi dữ liệu) hiện có sẵn cho người dùng ở vị trí của bạn. Để biết danh sách các quốc gia và khu vực được hỗ trợ, hãy xem phần Các câu hỏi thường gặp trên trang "Chia sẻ bản sao dữ liệu của bạn với bên thứ ba".

Quy trình công việc dành cho nhà phát triển

Đây là các bước bạn thực hiện để tạo một ứng dụng sử dụng API Khả năng di chuyển dữ liệu.

Các bước mà nhà phát triển thực hiện để tạo một ứng dụng bằng API Khả năng chuyển đổi dữ liệu

 1. Triển khai quy trình đồng ý OAuth cho người dùng. Trong ví dụ này, người dùng đang cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu video trên YouTube.

  1. Người dùng nhấp vào Nhập video trên YouTube rồi đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.

  2. Ứng dụng này chuyển tiếp người dùng đến một URL yêu cầu sự đồng ý của OAuth. Xin lưu ý rằng URL mẫu này đã được đơn giản hoá và thiếu một số tham số:

   https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?scope=https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.youtube

  3. Người dùng nhấp vào Next (Tiếp theo) trên màn hình xin phép bằng OAuth, đồng ý chia sẻ dữ liệu của họ và cấp quyền truy cập vào tài khoản.

  4. Người dùng được chuyển hướng đến ứng dụng.

  5. Nhà phát triển sẽ lấy mã thông báo OAuth cho người dùng.

 2. Ứng dụng của bạn gọi InitiatePortabilityArchive(resources = ["myactivity.youtube"]) bằng một mã thông báo OAuth đính kèm có chứa phạm vi OAuth này:

  https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.youtube

  Lệnh gọi này bắt đầu quá trình tạo tệp lưu trữ dữ liệu. Bạn nên bắt đầu lưu trữ khả năng di chuyển trong vòng 24 giờ kể từ khi người dùng cho phép.

 3. Ứng dụng của bạn gọi GetPortabilityArchiveState(job_id) bằng một mã thông báo OAuth đính kèm có chứa phạm vi OAuth này:

  https://www.googleapis.com/auth/dataportability.myactivity.youtube

  Bạn có thể gọi phương thức này nhiều lần để truy xuất trạng thái của công việc lưu trữ. Phương thức này sẽ trả về trạng thái của công việc. Nếu trạng thái là HOÀN THÀNH, thì bản lưu trữ đã sẵn sàng và các URL Cloud Storage đã ký sẽ được cung cấp. Xin lưu ý rằng thời gian để hoàn tất yêu cầu lưu trữ có thể thay đổi từ vài phút đến vài giờ, tuỳ thuộc vào kích thước của dữ liệu.

 4. Tải bản lưu trữ dữ liệu xuống bằng các URL đã ký.

 5. Gọi ResetAuthorization() kèm theo một mã thông báo OAuth đính kèm để đặt lại các tài nguyên đã hết hạn và xoá mọi yêu cầu đồng ý sử dụng OAuth.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các phương thức API Khả năng di chuyển dữ liệu, hãy xem các phương thức API khả năng di chuyển dữ liệu cuộc gọi.

Cách người dùng tương tác với ứng dụng Data Portability API (API Khả năng chuyển đổi dữ liệu)

Sơ đồ này cho thấy cách người dùng tương tác với một ứng dụng được tích hợp với API Khả năng di chuyển dữ liệu.

Các bước người dùng thực hiện để xuất dữ liệu của họ

 1. Đầu tiên, người dùng sẽ thấy tuỳ chọn truy xuất dữ liệu của mình.

 2. Tiếp theo, người dùng đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.

 3. Sau đó, người dùng nhấp vào Tiếp theo khi được nhắc chia sẻ dữ liệu của mình, rồi nhấp vào Tôi hiểu khi được nhắc chấp nhận chính sách quyền riêng tư.

 4. Sau đó, người dùng sẽ thấy màn hình xin phép bằng OAuth được dùng để cho phép ứng dụng truy cập vào dữ liệu của họ. Các lựa chọn ở đây khớp với phạm vi OAuth mà bạn đã định cấu hình.

 5. Sau khi bạn cho phép truy cập, quá trình nhập dữ liệu sẽ bắt đầu. Tuỳ thuộc vào kích thước của dữ liệu, yêu cầu có thể mất từ vài phút đến vài giờ để hoàn tất.