Przykłady linków do zasobów cyfrowych Google

Przykładowy kod jest często najłatwiejszym sposobem na poznanie sposobu korzystania z interfejsu API. Aby uzyskać linki do przykładów linków do zasobów cyfrowych Google, wybierz poniżej język programowania.

W przykładach użyto bibliotek klienta interfejsu Google API.

Jeśli strona z bibliotekami nie zawiera jeszcze próbki dla linków Google Digital Asset Links, możesz nadal korzystać z tej biblioteki i dostosować próbki udostępnione dla innego interfejsu Google API.

Python

Oto prosty przykład Pythona, w którym wymieniono wszystkie stwierdzenia wykonane przez daną witrynę, a potem sprawdzisz, czy zawiera ona instrukcję delegate_permission/common.handle_all_urls o konkretnej aplikacji na Androida.

#!/usr/bin/python

import urllib

def ListWeb(source_web_site, relation):
 return urllib.urlopen(
   'https://digitalassetlinks.googleapis.com/v1/'
   'statements:list?source.web.site=%s&relation=%s'
   % (urllib.quote(source_web_site, ''),
     urllib.quote(relation, ''))).read()

def CheckWebToAndroid(source_web_site, relation,
           target_package_name, target_sha256_fingerprint):
 return urllib.urlopen(
   'https://digitalassetlinks.googleapis.com/v1/'
   'assetlinks:check?source.web.site=%s&relation=%s'
   '&target.android_app.package_name=%s'
   '&target.android_app.certificate.sha256_fingerprint=%s'
   '&key=API_KEY'
   % (urllib.quote(source_web_site, ''),
     urllib.quote(relation, ''),
     urllib.quote(target_package_name, ''),
     urllib.quote(target_sha256_fingerprint, ''))).read()

def main():
 print '================================== List() Output ======='
 print ListWeb('http://example.digitalassetlinks.org',
        'delegate_permission/common.handle_all_urls')
 print '================================== Check() Output ======'
 print CheckWebToAndroid(
   'http://example.digitalassetlinks.org',
   'delegate_permission/common.handle_all_urls',
   'org.digitalassetlinks.sampleapp',
   '10:39:38:EE:45:37:E5:9E:8E:E7:92:F6:54:50:4F:B8:34:6F:C6:B3:46:D0:BB:C4:41:5F:C3:39:FC:FC:8E:C1')

if __name__ == '__main__':
 main()

JavaScript

Oto prosty przykład JavaScriptu, który pozwala wyświetlić listę wszystkich oświadczeń złożonych w danej witrynie oraz sprawdzić, czy znajdują się one na niej.

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript">
   function executeRequest(request, outElement) {
    var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {
     if (xmlhttp.readyState == 4) {
      if (xmlhttp.status == 200) {
       outElement.value = xmlhttp.responseText;
      } else {
       outElement.value = "Error running request. Response: "
         + xmlhttp.responseText;
      }
     }
    };
    xmlhttp.open('GET', 'https://digitalassetlinks.googleapis.com/v1/' +
      request, true);
    xmlhttp.send();
   }

   function executeListRequest() {
    var sourceWebSite = encodeURIComponent(
      document.getElementById('list_source').value);
    var relation = encodeURIComponent(
      document.getElementById('list_relation').value);
    var outputTextArea = document.getElementById('list_response');
    executeRequest('statements:list?source.web.site=' + sourceWebSite
      + '&relation=' + relation, outputTextArea);
   }

   function executeCheckRequest() {
    var sourceWebSite = encodeURIComponent(
      document.getElementById('check_source').value);
    var relation = encodeURIComponent(
      document.getElementById('check_relation').value);
    var targetPackageName = encodeURIComponent(
      document.getElementById('check_target_package').value);
    var targetSha256Fingerprint = encodeURIComponent(
      document.getElementById('check_target_sha256_fingerprint').value);
    var outputTextArea = document.getElementById('check_response');
    executeRequest('assetlinks:check?source.web.site=' + sourceWebSite
      + '&relation=' + relation
      + '&target.android_app.package_name=' + targetPackageName
      + '&target.android_app.certificate.sha256_fingerprint='
      +   targetSha256Fingerprint
      + '&key=API_KEY',
      outputTextArea);
   }

  </script>
 </head>
 <body>
  <h2>List()</h2>
  <label>Source Web Asset:</label>
  <input type="text" id="list_source"
    value="http://example.digitalassetlinks.org">
   
  <label>Relation:</label>
  <input type="text" id="list_relation"
    value="delegate_permission/common.handle_all_urls">
   
  <button type="button" onclick="executeListRequest()">Run</button><br>
  <textarea rows="20" cols="80" id="list_response"></textarea>
  <hr>
  <h2>Check()</h2>
  <label>Source Web Asset:</label>
  <input type="text" id="check_source"
    value="http://example.digitalassetlinks.org">
   
  Relation:
  <input type="text" id="check_relation"
    value="delegate_permission/common.handle_all_urls"><br>
   
  <label>Target Android Package:</label>
  <input type="text" id="check_target_package"
    value="org.digitalassetlinks.sampleapp">
   
  <label>Target Android Certificate Fingerprint:</label>
  <input type="text" id="check_target_sha256_fingerprint"
    value="10:39:38:EE:45:37:E5:9E:8E:E7:92:F6:54:50:4F:B8:34:6F:C6:B3:46:D0:BB:C4:41:5F:C3:39:FC:FC:8E:C1">
   
  <button type="button" onclick="executeCheckRequest()">Run</button><br>
  <textarea rows="20" cols="80" id="check_response"></textarea>
 </body>
</html>

Go

W tej wersji nie ma próbek Go.

Możesz jednak dostosować jeden z pozostałych przykładów Go.

Java

Nie ma próbek Java w tej wersji linków Google Digital Asset Links.

Być może uda Ci się dostosować jedną z pozostałych przykładów w języku Java.

.NET

W tej wersji nie ma żadnych przykładowych plików .NET Google Digital Asset Links.

Możesz jednak dostosować jeden z pozostałych przykładów .NET.

Objective-C

W tej wersji nie są dostępne żadne próbki celu C.

Możesz jednak dostosować jedną z przykładów – cel C.

PHP

Nie ma żadnych próbek PHP w tej wersji linków Google Digital Asset Links.

Możesz jednak dostosować jedną z przykładów PHP.

Ruby

W tej wersji nie ma żadnych przykładów Ruby.

Możesz jednak dostosować jedną z przykładów Ruby.