Dokumentacja źródłowa

Sekcja Opis
Składnia listy wyrażeń Składnia listy wyrażeń dotyczących witryn i aplikacji.
Ciągi znaków relacji Lista wstępnie zdefiniowanych ciągów relacji, których można używać w instrukcji.
Używanie API Dokumentacja interfejsów API Google na potrzeby wyświetlania informacji o deklaracjach lub ich weryfikacji. Większość przypadków użycia NIE wymaga bezpośredniego wywoływania interfejsu API. Zapoznaj się z przewodnikiem na temat użytkowania, aby sprawdzić, czy jest jakiś konkretny sposób korzystania z wyciągów w danym przypadku użycia.