Sử dụng đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số

Dưới đây là bảng các trường hợp sử dụng phổ biến cho Đường liên kết đến tài sản kỹ thuật số, trong đó có con trỏ hướng dẫn cách triển khai từng đường liên kết.

Tính năng Mô tả Hướng dẫn
Liên kết ứng dụng Bật ứng dụng Android để xử lý các đường liên kết đến một trang web khớp với mẫu URL đã chỉ định trên tất cả các trang web, bao gồm cả trang kết quả tìm kiếm trên Google. Chi tiết
Chia sẻ thông tin xác thực được lưu trữ giữa các ứng dụng và trang web Chia sẻ thông tin đăng nhập từ nguồn đến mục tiêu, vì vậy người dùng chỉ cần đăng nhập một lần để truy cập vào cả hai dịch vụ. Chi tiết