Văn bản sau sử dụng phông chữ có tên Tangerine:

Làm đẹp cho web!

Việc áp dụng phông chữ rất đơn giản: bạn chỉ cần thêm đường liên kết biểu định kiểu vào trang web của mình, sau đó sử dụng phông chữ theo kiểu CSS.

Tất cả các phông chữ đều được phát hành theo giấy phép nguồn mở. Bạn có thể sử dụng các mẫu quảng cáo này trong bất kỳ dự án phi thương mại hoặc thương mại nào.

Với nhiều phông chữ độc đáo để sử dụng, bạn bị giới hạn trong việc tìm kiếm nội dung mình thích!

Tạo các ứng dụng động bằng cách truy vấn Google Fonts để xem danh sách chính xác các phông chữ hiện có.