Applications

ทรัพยากรที่แสดงถึงข้อมูลเมตาสำหรับแอปพลิเคชัน

โปรดดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การรับรองทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

listHidden
ดูรายชื่อผู้เล่นที่ซ่อนไว้จากแอปพลิเคชันที่ระบุ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น