Players

ผู้เล่นใช้ผู้เล่นแทนผู้เล่นในลีดเดอร์บอร์ดและรางวัลพิเศษ

โปรดดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การรับรองทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

ซ่อน
ซ่อนคะแนนลีดเดอร์บอร์ดของผู้เล่นที่ระบุจากแอปพลิเคชันที่ระบุ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น
เลิกซ่อน
เลิกซ่อนคะแนนลีดเดอร์บอร์ดของผู้เล่นที่ระบุจากแอปพลิเคชันที่ระบุ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้สำหรับ Developer Console และอาจใช้เวลาถึง 1 วันจึงจะมีผล