Rooms: resetForAllPlayers

ต้องมีการให้สิทธิ์

ลบห้องที่มีผู้เข้าร่วมเพียงคนเดียวออกจากบัญชีผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น

ส่งคำขอ

คำขอ HTTP

POST https://www.googleapis.com/games/v1management/rooms/resetForAllPlayers

การให้สิทธิ์

คำขอนี้ต้องได้รับสิทธิ์ด้วยขอบเขตต่อไปนี้ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์)

ขอบเขต
https://www.googleapis.com/auth/games

เนื้อหาของคำขอ

โปรดอย่าแสดงเนื้อหาของคำขอด้วยวิธีนี้

คำตอบ

หากสำเร็จ เมธอดนี้จะแสดงเนื้อหาการตอบกลับที่ว่างเปล่า