TurnBasedMatches

แสดงการจับคู่แบบผลัดกันเล่น

โปรดดูรายการวิธีการสำหรับแหล่งข้อมูลนี้ที่ส่วนท้ายของหน้านี้

การรับรองทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

วิธีการ

รีเซ็ต
รีเซ็ตข้อมูลการจับคู่แบบผลัดกันเล่นทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ เฉพาะบัญชีผู้ทดสอบที่ได้รับอนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้
resetForAllPlayers
ลบการแข่งขันแบบผลัดกันเล่นที่มีผู้เข้าร่วมที่ตรงกันเพียงคนเดียวจากบัญชีผู้ทดสอบที่อนุญาตพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะกับบัญชีผู้ใช้ของ Developer Console เท่านั้น