เริ่มต้นใช้งานบริการเกมของ Play สําหรับ Android

ยินดีต้อนรับสู่การพัฒนาเกม Android ด้วยบริการเกมของ Google Play

Play Games SDK มีบริการเกมของ Google Play แบบข้ามแพลตฟอร์มที่ให้คุณผสานรวมฟีเจอร์เกมยอดนิยม เช่น รางวัลพิเศษ ลีดเดอร์บอร์ด และเกมที่บันทึกไว้ได้โดยง่ายในแท็บเล็ตและเกมในอุปกรณ์เคลื่อนที่

การฝึกอบรมนี้จะแนะนําให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันเกมตัวอย่างสําหรับ Android และเริ่มสร้างเกม Android ของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว แอปตัวอย่างประเภท Type-a-Number จะสาธิตวิธีผสานรวมรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดลงในเกม

ข้อควรทราบก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

ข้อกําหนดเบื้องต้นของแอป

ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

 • minSdkVersion จากอย่างน้อย 19
 • compileSdkVersion จาก 28 ขึ้นไป

ตั้งค่าเกมใน Google Play Console

Google Play Console เป็นบริการที่คุณจัดการบริการเกมของ Google Play สําหรับเกมของคุณ และกําหนดค่าข้อมูลเมตาสําหรับการให้สิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์เกมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตั้งค่าบริการเกมของ Google Play

กําหนดค่าแอป

ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ ให้ใส่ที่เก็บ Maven ของ Google และที่เก็บส่วนกลางของ Maven ทั้งในส่วน buildscript และ allprojects ดังนี้

 buildscript {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

 allprojects {
  repositories {
   google()
   mavenCentral()
  }
 }

เพิ่มทรัพยากร Dependency ของ Google Play Services สําหรับ Play Games SDK ลงในไฟล์บิลด์ Gradle ของโมดูล ซึ่งมักจะเป็น app/build.gradle

 dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0'
 }

ตัวอย่างแอปแนะนํา

การฝึกอบรมนี้จะให้คําแนะนําให้คุณติดตั้งแอปเกมตัวอย่างสําหรับ Android และเริ่มสร้างเกม Android ของคุณเองได้อย่างรวดเร็ว แอปตัวอย่างประเภท Type-a-Number จะสาธิตวิธีผสานรวมรางวัลพิเศษและลีดเดอร์บอร์ดลงในเกม

ขั้นตอนที่ 1: ดาวน์โหลดแอปตัวอย่าง

สําหรับคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดตัวอย่าง Type-a-Number Challenge สําหรับ Android

วิธีดาวน์โหลดและตั้งค่าแอปพลิเคชันตัวอย่างใน Android Studio

 1. ดาวน์โหลดตัวอย่าง Android จากหน้าดาวน์โหลดตัวอย่าง
 2. นําเข้าโปรเจ็กต์ android-basic-samples โปรเจ็กต์นี้รวมถึง TypeANumber และตัวอย่างเกม Android อื่นๆ หากต้องการดําเนินการใน Android Studio ให้ทําดังนี้
  1. คลิกไฟล์ > นําเข้าโปรเจ็กต์
  2. ไปยังไดเรกทอรีที่คุณดาวน์โหลด android-basic-samples ในเครื่องพัฒนาซอฟต์แวร์ เลือกไฟล์ android-basic-samples/build.gradle แล้วคลิก OK
 3. ในโมดูล TypeANumber ให้เปิด AndroidManifest.xml และเปลี่ยนชื่อแพ็กเกจจาก com.google.example.games.tanc เป็นชื่อแพ็กเกจของคุณเอง ชื่อแพ็กเกจใหม่ต้องขึ้นต้นด้วย com.google, com.example หรือ com.android

ขั้นตอนที่ 2: ตั้งค่าเกมใน Google Play Console

Google Play Console เป็นบริการที่คุณจัดการบริการเกมของ Google Play สําหรับเกมของคุณ และกําหนดค่าข้อมูลเมตาสําหรับการให้สิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์เกมของคุณ

วิธีตั้งค่าเกมตัวอย่างใน Google Play Console

 1. ชี้เว็บเบราว์เซอร์ไปที่ Google Play Console แล้วลงชื่อเข้าใช้ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน Google Play Console มาก่อน ระบบจะขอให้คุณยืนยัน
 2. ทําตามวิธีการเหล่านี้เพื่อเพิ่มเกมไปยัง Google Play Console
  1. เมื่อระบบถามว่าคุณใช้ Google API ในแอปหรือไม่ ให้เลือกฉันยังไม่มี Google API ในเกม
  2. ตามวัตถุประสงค์ของคู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มพร้อมรายละเอียดเกมของคุณเอง และคุณจะใช้ไอคอนและภาพหน้าจอที่มีอยู่ในหน้าดาวน์โหลดเพื่อความสะดวกก็ได้
 3. ทําตามวิธีการเหล่านี้เพื่อสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 สําหรับแอป Android
  1. เมื่อลิงก์แอป Android อย่าลืมระบุชื่อแพ็กเกจตรงตามที่คุณใช้เปลี่ยนชื่อแพ็กเกจ
  2. คุณใช้วิซาร์ด "สร้าง APK ที่ลงนามแล้ว" ใน Android Studio เพื่อสร้างคีย์สโตร์และใบรับรองที่มีการรับรองใหม่ได้หากยังไม่มี ดูวิธีเรียกใช้วิซาร์ดสร้าง APK ที่ลงนามได้ที่การรับรองแอปของคุณใน Android Studio
 4. โปรดบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ไว้ใช้ภายหลัง
  1. รหัสแอปพลิเคชัน: เป็นสตริงที่ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น (โดยทั่วไปคือ 12 ตัวขึ้นไป) ที่ด้านหน้าของรหัสไคลเอ็นต์
  2. ใบรับรองการลงนาม: ตรวจสอบใบรับรองที่คุณใช้เมื่อตั้งค่าการเข้าถึง API (ใบรับรองที่มีลายนิ้วมือ SHA1 ที่คุณให้ไว้) คุณควรใช้ใบรับรองเดียวกันเพื่อรับรองแอปเมื่อทดสอบหรือเปิดตัวแอป
 5. กําหนดค่ารางวัลพิเศษสําหรับ Type-a-Number Challenge โดยทําดังนี้
  1. เลือกแท็บรางวัลพิเศษใน Google Play Console
  2. เพิ่มตัวอย่างรางวัลพิเศษต่อไปนี้
   ชื่อ คำอธิบาย คำขอพิเศษ
   Prime รับคะแนนที่มีหมายเลขพิเศษ ไม่มี
   เรียบง่าย ขอคะแนนเป็น 0 ไม่มี
   ไม่อ่อมเด็กหรอก ขอคะแนน 9999 ได้ทั้ง 2 โหมด ไม่มี
   OMG U R TEH UBER LEET! รับคะแนน 1337 คะแนน ทําให้เป็นความสําเร็จที่ซ่อนอยู่
   เบื่อ เล่นเกม 10 ครั้ง ทําให้สิ่งนี้เป็นความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 10 ขั้นตอนในการปลดล็อก
   รู้สึกเบื่อมาก เล่นเกม 100 ครั้ง ทําให้สิ่งนี้กลายเป็นความสําเร็จที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 100 ก้าวเพื่อปลดล็อก
  3. บันทึกรหัส (สตริงที่มีตัวเลขและตัวอักษรคละกัน) สําหรับรางวัลพิเศษแต่ละรายการที่คุณสร้างขึ้น
  4. กําหนดค่ารางวัลพิเศษที่เหมาะกับเกมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แนวคิดเบื้องหลังรางวัลพิเศษและวิธีนํารางวัลพิเศษไปใช้ใน Android
 6. กําหนดค่าลีดเดอร์บอร์ดสําหรับภารกิจประเภทตัวเลข ดังนี้
  1. เลือกแท็บลีดเดอร์บอร์ดใน Google Play Console
  2. เพิ่มลีดเดอร์บอร์ดตัวอย่าง 2 รายการ โดยรายการหนึ่งชื่อ "คะแนนสูงง่าย" และอีกรายการชื่อ "คะแนนสูง" ทั้ง 2 ลีดเดอร์บอร์ดควรใช้การจัดรูปแบบคะแนนจํานวนเต็มที่มีทศนิยม 0 ตําแหน่ง และประเภทลําดับเป็นใหญ่ขึ้นถือว่าดีกว่า
  3. บันทึกรหัส (สตริงที่มีตัวเลขและตัวอักษรคละกัน) สําหรับลีดเดอร์บอร์ดแต่ละรายการที่คุณสร้าง
  4. กําหนดค่าลีดเดอร์บอร์ดที่เหมาะสําหรับเกมของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แนวคิดเบื้องหลังลีดเดอร์บอร์ดและวิธีใช้ลีดเดอร์บอร์ดใน Android
 7. เพิ่มบัญชีทดสอบสําหรับเกม ขั้นตอนนี้จําเป็นสําหรับแอปที่ยังไม่ได้เผยแพร่ใน Google Play Console เท่านั้น ก่อนเผยแพร่แอป จะมีเพียงบัญชีทดสอบที่แสดงใน Google Play Console เท่านั้นที่เข้าสู่ระบบได้ แต่เมื่อเผยแพร่แอปพลิเคชันแล้ว ทุกคนได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3: แก้ไขโค้ด

หากต้องการเรียกใช้เกม คุณจะต้องกําหนดค่ารหัสแอปพลิเคชันเป็นทรัพยากรในโปรเจ็กต์ Android คุณจะต้องเพิ่มข้อมูลเมตาเกมใน AndroidManifest.xml ด้วย

 1. เปิด res/values/ids.xml แล้วแทนที่รหัสตัวยึดตําแหน่ง หากคุณสร้างเกม Android ใหม่ตั้งแต่ต้น คุณจะต้องสร้างไฟล์นี้ก่อน
  1. ระบุรหัสแอปพลิเคชันในทรัพยากร app_id
  2. ระบุรหัสรางวัลพิเศษแต่ละรายการที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในทรัพยากร achievement_* ที่เกี่ยวข้อง
  3. ระบุรหัสลีดเดอร์บอร์ดแต่ละรายการที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในทรัพยากร leaderboard_* ที่เกี่ยวข้อง
 2. เปิด AndroidManifest.xml แล้วป้อนชื่อแพ็กเกจในแอตทริบิวต์ package ขององค์ประกอบ <manifest> หากคุณสร้างเกม Android จากการขูด ให้ตรวจสอบว่าคุณเพิ่มโค้ดต่อไปนี้ลงในองค์ประกอบ <application> ด้วย
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.games.APP_ID"
    android:value="@string/app_id" />
  <meta-data android:name="com.google.android.gms.version"
    android:value="@integer/google_play_services_version"/>
  

ขั้นตอนที่ 4: ทดสอบเกม

เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน Google Play Games ทํางานในเกมได้อย่างถูกต้อง ให้ทดสอบแอปพลิเคชันก่อนที่จะเผยแพร่ใน Google Play

วิธีเรียกใช้เกมบนอุปกรณ์ทดสอบจริง

 1. ยืนยันว่าคุณตั้งค่าบัญชีทดสอบที่ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบแอป (ตามที่อธิบายไว้ในขั้นตอนที่ 2)
 2. ส่งออก APK และรับรองด้วยใบรับรองเดียวกับที่คุณใช้ตั้งค่าโปรเจ็กต์ใน Google Play Console หากต้องการส่งออก APK ที่รับรองใน Android Studio ให้คลิกสร้าง > สร้าง APK ที่รับรอง
 3. ติดตั้ง APK ที่มีการรับรองในอุปกรณ์ทดสอบจริงโดยใช้เครื่องมือ adb หากต้องการดูวิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน โปรดดูการทํางานในอุปกรณ์