Method: users.drafts.delete

Belirtilen taslağı hemen ve kalıcı olarak siler. Çöp kutusuna göndermekle kalmaz.

HTTP isteği

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Silinecek taslağın kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.