Method: users.drafts.send

Belirtilen mevcut taslağı To, Cc ve Bcc üstbilgilerindeki alıcılara gönderir.

HTTP isteği

  • Medya yükleme istekleri için yükleme URI'si:
    POST https://gmail.googleapis.com/upload/gmail/v1/users/{userId}/drafts/send
  • Yalnızca meta veri istekleri için meta veri URI'si:
    POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/drafts/send

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni, Draft öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Message öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.