Method: users.labels.list

Kullanıcının posta kutusundaki tüm etiketleri listeler.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/labels

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "labels": [
  {
   object (Label)
  }
 ]
}
Alanlar
labels[]

object (Label)

Etiket listesi. Her etiket kaynağının yalnızca bir id, name, messageListVisibility, labelListVisibility ve type içerdiğini unutmayın. labels.get yöntemi, ek etiket ayrıntılarını getirebilir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.