Method: users.labels.update

Belirtilen etiketi günceller.

HTTP isteği

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/labels/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Güncellenecek etiketin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni, Label öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Label öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.labels

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.