REST Resource: users.messages.attachments

Kaynak: MessagePartBody

Tek bir MIME iletisi bölümünün gövdesi.

JSON gösterimi
{
  "attachmentId": string,
  "size": integer,
  "data": string
}
Alanlar
attachmentId

string

Mevcut olduğunda, ayrı bir messages.attachments.get isteğinde alınabilecek harici ekin kimliğini içerir. Bu parametre mevcut değilse ileti bölümü gövdesinin tüm içeriği veri alanında bulunur.

size

integer

Mesaj bölümü verileri için bayt sayısı (kodlamadan bağımsız olarak).

data

string (bytes format)

Base64url kodlamalı bir dize olarak MIME iletisi bölümünün gövde verileri. İleti gövdesi olmayan MIME kapsayıcı türleri için veya gövde verileri ayrı bir ek olarak gönderildiğinde boş olabilir. Gövde verileri ayrı bir ekte bulunuyorsa ek kimliği mevcuttur.

Base64 olarak kodlanmış bir dize.

Yöntemler

get

Belirtilen ileti ekini alır.