Method: users.messages.batchModify

Belirtilen iletilerdeki etiketlerde değişiklik yapar.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/batchModify

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
 "ids": [
  string
 ],
 "addLabelIds": [
  string
 ],
 "removeLabelIds": [
  string
 ]
}
Alanlar
ids[]

string

Değiştirilecek iletilerin kimlikleri. İstek başına 1.000 kimlik sınırı vardır.

addLabelIds[]

string

İletilere eklenecek etiket kimliklerinin listesi.

removeLabelIds[]

string

İletilerden kaldırılacak etiket kimliklerinin listesi.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.