Method: users.messages.delete

Belirtilen iletiyi hemen ve kalıcı olarak siler. Bu işlem geri alınamaz. Bunun yerine messages.trash tercih et.

HTTP isteği

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Silinecek iletinin kimliği.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://mail.google.com/

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.