Method: users.messages.modify

Belirtilen iletideki etiketlerde değişiklik yapar.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/messages/{id}/modify

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

id

string

Değiştirilecek iletinin kimliği.

İstek içeriği

İstek gövdesi, aşağıdaki yapıyla birlikte veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "addLabelIds": [
    string
  ],
  "removeLabelIds": [
    string
  ]
}
Alanlar
addLabelIds[]

string

Bu iletiye eklenecek etiket kimliklerinin listesi. Her güncellemeyle 100 adede kadar etiket ekleyebilirsiniz.

removeLabelIds[]

string

Bu iletiden kaldırılacak etiketlerin kimlik listesi. Her güncellemede 100 adede kadar etiketi kaldırabilirsiniz.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Message öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.