Method: users.settings.cse.keypairs.create

Kimliği doğrulanmış kullanıcı için istemci tarafı şifreleme S/MIME ortak anahtar sertifikası zinciri ve özel anahtar meta verileri oluşturup yükler.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

İstekte bulunan kişinin birincil e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için me özel değerini kullanabilirsiniz.

İstek içeriği

İstek metni, CseKeyPair öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan CseKeyPair örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.