Method: users.settings.cse.keypairs.enable

Devre dışı bırakılmış bir istemci tarafı şifreleme anahtar çiftini etkinleştirir. Anahtar çifti, ilişkili tüm istemci tarafı şifreleme kimlikleri için tekrar etkin hale gelir.

HTTP isteği

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/keypairs/{keyPairId}:enable

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

İstekte bulunan kişinin birincil e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için me özel değerini kullanabilirsiniz.

keyPairId

string

Açılacak anahtar çiftinin tanımlayıcısı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, CseKeyPair öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.