Method: users.settings.updateVacation

Otomatik yanıtlayıcı ayarlarını günceller.

HTTP isteği

PUT https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/vacation

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. Kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için "me" özel değeri kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni, VacationSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, VacationSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.