Method: users.getProfile

Geçerli kullanıcının Gmail profilini alır.

HTTP isteği

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/profile

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
userId

string

Kullanıcının e-posta adresi. me özel değeri, kimliği doğrulanmış kullanıcıyı belirtmek için kullanılabilir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Gmail kullanıcısının profili.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "emailAddress": string,
  "messagesTotal": integer,
  "threadsTotal": integer,
  "historyId": string
}
Alanlar
emailAddress

string

Kullanıcının e-posta adresi.

messagesTotal

integer

Posta kutusundaki toplam ileti sayısı.

threadsTotal

integer

Posta kutusundaki toplam ileti dizisi sayısı.

historyId

string

Posta kutusunun mevcut geçmiş kaydının kimliği.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.