تأیید اعتبار

احراز هویت دو مرحله ای را با اعتبار تایید شده فعال کنید.
از SMS Retriever API برای تأیید کاربران از طریق پیامک، بدون نیاز به وارد کردن دستی کد تأیید استفاده کنید.
شماره تلفن های موجود در وب را با WebOTP API تأیید کنید و به کاربران کمک کنید تا رمزهای عبور یکبار مصرف را از طریق پیامک دریافت کنند.