การยืนยันทาง SMS ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวด้วย SMS User Consent API

SMS User Consent API ส่งเสริม SMS Retriever API ด้วยการอนุญาตให้แอปแจ้งให้ผู้ใช้มอบสิทธิ์การเข้าถึงเนื้อหาของข้อความ SMS รายการเดียว เมื่อผู้ใช้ให้คำยินยอม แอปจะมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาข้อความทั้งหมดเพื่อดำเนินการยืนยันทาง SMS โดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้ SMS User Consent API ในการป้อนรหัสแบบใช้ครั้งเดียวโดยอัตโนมัติ ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้อนุญาตให้แอปมีสิทธิ์อ่านข้อความ SMS รายการเดียว ผู้ใช้จะเห็นหน้าจอต่อไปนี้เมื่อใช้ SMS User Consent API

เมื่อผู้ใช้เริ่มขั้นตอนการยืนยันทาง SMS ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนรหัสแบบครั้งเดียวโดยใช้แป้นพิมพ์ คุณต้องดำเนินการนี้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับ SMS ในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่แอปที่ทำงานอยู่

จากนั้น หากแอปได้ขอความยินยอมจากผู้ใช้ทาง SMS ข้อความ SMS ขาเข้าที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียวจะปรากฏต่อผู้ใช้พร้อมตัวเลือกในการแชร์เนื้อหาทั้งหมดของข้อความ SMS รายการเดียว กรณีนี้จะเกิดขึ้นหากแอปของคุณขอความยินยอมจากผู้ใช้ทาง SMS และกำลังทำงานอยู่ในอุปกรณ์ที่ได้รับข้อความ SMS

หากผู้ใช้เลือกที่จะให้เนื้อหาของข้อความ SMS แก่แอปของคุณ ระบบจะแชร์ข้อความทั้งหมดของข้อความ SMS ผู้ใช้จะเห็นว่าขั้นตอนการยืนยัน ทาง SMS เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยอัตโนมัติ

หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่แชร์ ผู้ใช้จะพิมพ์รหัสแบบใช้ครั้งเดียวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการยืนยันทาง SMS ให้เสร็จสมบูรณ์

หากต้องการใช้ขั้นตอนการยืนยัน SMS แบบเต็มโดยใช้ SMS User Consent API คุณต้องโต้ตอบกับทั้งเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์เพื่อส่ง SMS และ SMS User Consent API เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อความเดียวที่มีรหัสแบบครั้งเดียว

กระบวนการทีละขั้นตอน แอปและเซิร์ฟเวอร์จะต้องทำดังต่อไปนี้เพื่อใช้ขั้นตอนการยืนยันทาง SMS โดยใช้ SMS User Consent API

  1. แอปของคุณเรียกใช้ SMS User Consent API เพื่อเริ่มฟังการตอบกลับทาง SMS จากเซิร์ฟเวอร์ ระบบจะไม่ส่งต่อข้อความ SMS ที่ได้รับก่อนเริ่ม SMS ไปยังแอปของคุณ
  2. หลังจากที่คุณเริ่มใช้ SMS User Consent API แล้ว แอปจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้โดยใช้การยืนยันทาง SMS
  3. เมื่ออุปกรณ์ของผู้ใช้ได้รับข้อความ SMS ที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียว บริการ Google Play จะแสดงเนื้อหาของข้อความแก่ผู้ใช้และขอความยินยอมเพื่อให้ข้อความดังกล่าวพร้อมใช้งานสำหรับแอปของคุณ
  4. หากผู้ใช้ยินยอม แอปจะเข้าถึงข้อความ SMS ทั้งหมดได้
  5. แอปจะแยกวิเคราะห์โค้ดแบบใช้ครั้งเดียวจากข้อความและส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

ดูรายละเอียดได้ที่ขอคำยินยอมแบบครั้งเดียวเพื่ออ่านรหัสยืนยันทาง SMS