שנתחיל?

באמצעות ערכות ה-IMA SDK קל לשלב מודעות מולטימדיה באתרים ובאפליקציות שלכם. ערכות IMA SDK יכולות לבקש מודעות מכל שרת מודעות שתואם ל-VAST ולנהל את הפעלת המודעות באפליקציות שלך. באמצעות ערכות SDK בצד הלקוח של IMA יש לך שליטה על הפעלת תוכן וידאו, ו-SDK מטפלת בהפעלת מודעות. המודעות מופעלות בנגן וידאו נפרד שממוקם מעל נגן הווידאו של האפליקציה.

במדריך הזה נדגים איך לשלב את ה-IMA SDK בפרויקט Android Studio ריק באמצעות ה-Android VideoView כדי להציג תוכן ומודעות. כדי להוסיף דוגמה לשילוב מלא, תוכלו להוריד את BasicExample מ-GitHub.

סקירה כללית על IMA בצד הלקוח

ההטמעה של בצד הלקוח ב-IMA כוללת ארבעה רכיבי SDK עיקריים, שמודגשים במדריך הזה:

 • AdDisplayContainer: אובייקט של מאגר שבו מתבצע עיבוד של מודעות.
 • AdsLoader: אובייקט שמבקש מודעות ומטפל באירועים מתגובות לבקשות להצגת מודעות. עליכם ליצור מודעה רק בכלי טעינה אחד של מודעות, שניתן לעשות בו שימוש חוזר במהלך השימוש באפליקציה.
 • AdsRequest: אובייקט המגדיר בקשה להצגת מודעה. בקשות להצגת מודעות מציינות את כתובת ה-URL של תג המודעה מסוג VAST, וגם פרמטרים נוספים, כמו מאפיינים של מודעות.
 • AdsManager: אובייקט שמכיל את התגובה לבקשה להצגת מודעות, שולט בהפעלה של מודעות ומאזין לאירועים של מודעות שמופעלים על ידי ה-SDK.

דרישות מוקדמות

1. יצירת פרויקט חדש ב-Android Studio

כדי ליצור פרויקט ב-Android Studio:

 1. מפעילים את Android Studio.
 2. בוחרים באפשרות התחלה של פרויקט Android Studio חדש.
 3. בדף Select your project, בוחרים את התבנית Empty Activity.
 4. לוחצים על הבא.
 5. בדף Configure your project (הגדרת הפרויקט), נותנים שם לפרויקט ולוחצים על Java בשפה.
 6. לוחצים על סיום

2. הוספת ה-IMA SDK לפרויקט שלך

ראשית, בקובץ build.gradle ברמת האפליקציה, מוסיפים פריטי ייבוא עבור IMA SDK לקטע התלות. בגלל הגודל של ה-IMA SDK, צריך להטמיע ולהפעיל כאן מספר אולמות. המדיניות הזו נדרשת לאפליקציות שערך minSdkVersion שהוגדר להן הוא 20 או פחות. יש גם להוסיף compileOptions חדש כדי לציין את פרטי התאימות של גרסת Java.

app/build.gradle
android {
  compileSdkVersion 32

  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_11
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_11
  }
 }

 defaultConfig {
   applicationId "com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp"
   minSdkVersion 16
   targetSdkVersion 32
   multiDexEnabled true
   versionCode 1
   versionName "1.0"
 }

  ...
}
dependencies {
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.1'
  implementation 'androidx.multidex:multidex:2.0.1'
  implementation 'androidx.browser:browser:1.4.0'
  implementation 'androidx.media:media:1.6.0'
  implementation 'com.google.ads.interactivemedia.v3:interactivemedia:3.30.1'

  ...
}

3. הוספת ההרשאות הנדרשות לשימוש ב-IMA SDK

כדי להוסיף מודעות, צריך להוסיף את הרשאות המשתמש הנדרשות על ידי IMA SDK.

app/src/main/AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.project name">

  <!-- Required permissions for the IMA SDK -->
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

  ...

</manifest>

4. עדכון פריסת האפליקציה

צריך לעדכן את פריסת האפליקציה כך שתכלול VideoView כדי להפעיל תוכן וגם מודעות.

app/src/main/res/layout/activity_my.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MyActivity"
  tools:ignore="MergeRootFrame">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.4"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/videoPlayerContainer" />

    <VideoView
      android:id="@+id/videoView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

    <ImageButton
      android:id="@+id/playButton"
      android:contentDescription="@string/play_description"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:src="@drawable/ic_action_play_over_video"
      android:background="@null" />

  <RelativeLayout>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.6"
    android:id="@+id/videoDescription" >

    <TextView
      android:id="@+id/playerDescription"
      android:text="@string/app_name"
      android:textAlignment="center"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:textSize="@dimen/font_size" />

  </FrameLayout>

</LinearLayout>

5. יבוא IMA לפעילות העיקרית

מוסיפים את הצהרות הייבוא של IMA SDK. לאחר מכן, מעדכנים את הסיווג MyActivity כדי להאריך את AppCompatActivity. הסיווג של AppCompatActivity מאפשר תמיכה בתכונות של פלטפורמות חדשות יותר במכשירי Android ישנים יותר. לאחר מכן מוסיפים קבוצה של משתנים פרטיים שבהם ייעשה שימוש באפליקציה.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdDisplayContainer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdErrorEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsLoader;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManager;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManagerLoadedEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRenderingSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRequest;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkFactory;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.Arrays;

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final String SAMPLE_VIDEO_URL =
   "https://storage.googleapis.com/gvabox/media/samples/stock.mp4";

 /**
  * IMA sample tag for a single skippable inline video ad. See more IMA sample tags at
  * https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/html5/client-side/tags
  */
 private static final String SAMPLE_VAST_TAG_URL =
   "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/"
     + "single_preroll_skippable&sz=640x480&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast"
     + "&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator=";

 // Factory class for creating SDK objects.
 private ImaSdkFactory sdkFactory;

 // The AdsLoader instance exposes the requestAds method.
 private AdsLoader adsLoader;

 // AdsManager exposes methods to control ad playback and listen to ad events.
 private AdsManager adsManager;

 // The saved content position, used to resumed content following an ad break.
 private int savedPosition = 0;

 // This sample uses a VideoView for content and ad playback. For production
 // apps, Android's Exoplayer offers a more fully featured player compared to
 // the VideoView.
 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

}

6. יצירת שיעור ב-VideoAdPlayerAdapter

עליך ליצור מחלקה VideoAdPlayerAdapter עם ה-VideoView ולהתאים אותה לממשק VideoAdPlayer של IMA. שיעור זה יטפל בתוכן ובהפעלת מודעות, והוא יכיל את השיטות שנגן הווידאו צריך להטמיע כדי להשתמש ב-IMA SDK.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.util.Log;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdPodInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.AdMediaInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoAdPlayer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final long POLLING_TIME_MS = 250;
 private static final long INITIAL_DELAY_MS = 250;
 private final VideoView videoPlayer;
 private final AudioManager audioManager;
 private final List<VideoAdPlayerCallback> videoAdPlayerCallbacks = new ArrayList<>();
 private Timer timer;
 private int adDuration;

 // The saved ad position, used to resumed ad playback following an ad click-through.
 private int savedAdPosition;
 private AdMediaInfo loadedAdMediaInfo;

 public VideoAdPlayerAdapter(VideoView videoPlayer, AudioManager audioManager) {
  this.videoPlayer = videoPlayer;
  this.videoPlayer.setOnCompletionListener(
    (MediaPlayer mediaPlayer) -> notifyImaOnContentCompleted());
  this.audioManager = audioManager;
 }
}

7. ביטול השיטות של VideoAdPlayer

שינוי VideoAdPlayer השיטות הבאות:

השיטה playAd() מגדירה את התוכן או את כתובת ה-URL של המודעה, ומגדירה את ה-listener להפעלת התוכן ברגע שהמדיה נטענת.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 @Override
 public void addCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.add(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void loadAd(AdMediaInfo adMediaInfo, AdPodInfo adPodInfo) {
  // This simple ad loading logic works because preloading is disabled. To support
  // preloading ads your app must maintain state for the currently playing ad
  // while handling upcoming ad downloading and buffering at the same time.
  // See the IMA Android preloading guide for more info:
  // https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/preload
  loadedAdMediaInfo = adMediaInfo;
 }

 @Override
 public void pauseAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "pauseAd");
  savedAdPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  stopAdTracking();
 }

 @Override
 public void playAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  videoPlayer.setVideoURI(Uri.parse(adMediaInfo.getUrl()));

  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     adDuration = mediaPlayer.getDuration();
     if (savedAdPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedAdPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
     startAdTracking();
    });
  videoPlayer.setOnErrorListener(
    (mediaPlayer, errorType, extra) -> notifyImaSdkAboutAdError(errorType));
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> {
     savedAdPosition = 0;
     notifyImaSdkAboutAdEnded();
    });
 }

 @Override
 public void release() {
  // any clean up that needs to be done.
 }

 @Override
 public void removeCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.remove(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void stopAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "stopAd");
  stopAdTracking();
 }

 /** Returns current volume as a percent of max volume. */
 @Override
 public int getVolume() {
  return audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC)
    / audioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 }

8. הגדרה של מעקב מודעות

כדי שאירועי מודעות יירשמו, צריך להגדיר את האירוע VideoAdPlayerCallback.onAdProgress כ'התקדמות של תוכן ומודעות'. כדי לתמוך בכך, צריך להגדיר טיימר כדי להתקשר למספר onAdProgress() במרווחי זמן קבועים.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 private void startAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "startAdTracking");
  if (timer != null) {
   return;
  }
  timer = new Timer();
  TimerTask updateTimerTask =
    new TimerTask() {
     @Override
     public void run() {
      VideoProgressUpdate progressUpdate = getAdProgress();
      notifyImaSdkAboutAdProgress(progressUpdate);
     }
    };
  timer.schedule(updateTimerTask, POLLING_TIME_MS, INITIAL_DELAY_MS);
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdEnded() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdEnded");
  savedAdPosition = 0;
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onEnded(loadedAdMediaInfo);
  }
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdProgress(VideoProgressUpdate adProgress) {
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onAdProgress(loadedAdMediaInfo, adProgress);
  }
 }

 /**
  * @param errorType Media player's error type as defined at
  *   https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/media/java/android/media/MediaPlayer.java;l=4335
  * @return True to stop the current ad playback.
  */
 private boolean notifyImaSdkAboutAdError(int errorType) {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError");

  switch (errorType) {
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED");
    break;
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_TIMED_OUT:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_TIMED_OUT");
    break;
   default:
    break;
  }
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onError(loadedAdMediaInfo);
  }
  return true;
 }

 public void notifyImaOnContentCompleted() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaOnContentCompleted");
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onContentComplete();
  }
 }

 private void stopAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "stopAdTracking");
  if (timer != null) {
   timer.cancel();
   timer = null;
  }
 }

 @Override
 public VideoProgressUpdate getAdProgress() {
  long adPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  return new VideoProgressUpdate(adPosition, adDuration);
 }
}

9. הפעלת IMA בשיטה onCreate

כדי להתחיל את פעולת ה-IMA, צריך להחליף את השיטה onCreate ולהוסיף את הקצאות המשתנים הנדרשים. בשלב זה, יוצרים את הפריטים הבאים:

 • ImaSdkSettings
 • AdsLoader

השלב הזה יוצר גם VideoAdPlayerAdapter, כיתה שיצרת מאוחר יותר במדריך הזה.

בשלב האחרון צריך להגדיר את לחצן ההפעלה כדי לבקש מודעות, ולאחר מכן להסתיר אותו כשלוחצים עליו.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_my);

  // Create the UI for controlling the video view.
  mediaController = new MediaController(this);
  videoPlayer = findViewById(R.id.videoView);
  mediaController.setAnchorView(videoPlayer);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);

  // Create an ad display container that uses a ViewGroup to listen to taps.
  ViewGroup videoPlayerContainer = findViewById(R.id.videoPlayerContainer);
  AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
  videoAdPlayerAdapter = new VideoAdPlayerAdapter(videoPlayer, audioManager);

  sdkFactory = ImaSdkFactory.getInstance();

  AdDisplayContainer adDisplayContainer =
    ImaSdkFactory.createAdDisplayContainer(videoPlayerContainer, videoAdPlayerAdapter);

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // When the play button is clicked, request ads and hide the button.
  playButton = findViewById(R.id.playButton);
  playButton.setOnClickListener(
    view -> {
     videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
     requestAds(SAMPLE_VAST_TAG_URL);
     view.setVisibility(View.GONE);
    });
 }

}

10. הוספת מאזינים של AdsLoader

הוספת מאזינים לרשימה addAdErrorListener ועבור addAdsLoadedListener. ב-AdsLoadedListener, יוצרים את AdsManager ומגדירים את הכלי להאזנה לשגיאה AdsManager.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 ...

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // Add listeners for when ads are loaded and for errors.
  adsLoader.addAdErrorListener(
    new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
     /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
     @Override
     public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
      Log.i(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
      resumeContent();
     }
    });
  adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {
      // Ads were successfully loaded, so get the AdsManager instance. AdsManager has
      // events for ad playback and errors.
      adsManager = adsManagerLoadedEvent.getAdsManager();

      // Attach event and error event listeners.
      adsManager.addAdErrorListener(
        new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
         /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
         @Override
         public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
          Log.e(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
          String universalAdIds =
            Arrays.toString(adsManager.getCurrentAd().getUniversalAdIds());
          Log.i(
            LOGTAG,
            "Discarding the current ad break with universal "
              + "ad Ids: "
              + universalAdIds);
          adsManager.discardAdBreak();
         }
        });
     }
    });

11. טיפול באירועים של מודעות IMA

מאזינים לאירועים של מודעות IMA באמצעות AdsManager.addAdEventListener. באמצעות הצהרת מתג, מגדירים פעולות עבור אירועי ה-IMA הבאים:

קטע הקוד כולל הערות עם מידע נוסף על אופן השימוש באירועים. אחרי שתגדירו את האירועים, תוכלו להתקשר למספר AdsManager.init().

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
    adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {

      ...

      adsManager.addAdEventListener(
        new AdEvent.AdEventListener() {
         /** Responds to AdEvents. */
         @Override
         public void onAdEvent(AdEvent adEvent) {
          if (adEvent.getType() != AdEvent.AdEventType.AD_PROGRESS) {
           Log.i(LOGTAG, "Event: " + adEvent.getType());
          }
          // These are the suggested event types to handle. For full list of
          // all ad event types, see AdEvent.AdEventType documentation.
          switch (adEvent.getType()) {
           case LOADED:
            // AdEventType.LOADED is fired when ads are ready to play.

            // This sample app uses the sample tag
            // single_preroll_skippable_ad_tag_url that requires calling
            // AdsManager.start() to start ad playback.
            // If you use a different ad tag URL that returns a VMAP or
            // an ad rules playlist, the adsManager.init() function will
            // trigger ad playback automatically and the IMA SDK will
            // ignore the adsManager.start().
            // It is safe to always call adsManager.start() in the
            // LOADED event.
            adsManager.start();
            break;
           case CONTENT_PAUSE_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_PAUSE_REQUESTED is fired when you
            // should pause your content and start playing an ad.
            pauseContentForAds();
            break;
           case CONTENT_RESUME_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_RESUME_REQUESTED is fired when the ad
            // you should play your content.
            resumeContent();
            break;
           case ALL_ADS_COMPLETED:
            // Calling adsManager.destroy() triggers the function
            // VideoAdPlayer.release().
            adsManager.destroy();
            adsManager = null;
            break;
           case CLICKED:
            // When the user clicks on the Learn More button, the IMA SDK fires
            // this event, pauses the ad, and opens the ad's click-through URL.
            // When the user returns to the app, the IMA SDK calls the
            // VideoAdPlayer.playAd() function automatically.
            break;
           default:
            break;
          }
         }
        });
      AdsRenderingSettings adsRenderingSettings =
        ImaSdkFactory.getInstance().createAdsRenderingSettings();
      adsManager.init(adsRenderingSettings);
     }

12. טיפול במעבר בין מודעות לתוכן

בקטע הזה יוצרים את השיטות pauseContentForAds ו-resumeContent שהוזכרו בשלב הקודם. שיטות אלה יעשו שימוש חוזר בנגן כדי להפעיל גם תוכן וגם מודעות. עליך לעקוב אחר מיקום התוכן כדי להמשיך את ההפעלה לאחר ההפסקה למודעות.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void pauseContentForAds() {
  Log.i(LOGTAG, "pauseContentForAds");
  savedPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  videoPlayer.stopPlayback();
  // Hide the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setMediaController(null);
 }

 private void resumeContent() {
  Log.i(LOGTAG, "resumeContent");

  // Show the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);
  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     if (savedPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
    });
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> videoAdPlayerAdapter.notifyImaOnContentCompleted());
 }
}

13. בקשה להצגת מודעות

עכשיו צריך להוסיף את השיטה requestAds כדי ליצור AdsRequest ולהשתמש בה כדי להתקשר אל AdsLoader.requestAds().

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void requestAds(String adTagUrl) {
  // Create the ads request.
  AdsRequest request = sdkFactory.createAdsRequest();
  request.setAdTagUrl(adTagUrl);
  request.setContentProgressProvider(
    () -> {
     if (videoPlayer.getDuration() <= 0) {
      return VideoProgressUpdate.VIDEO_TIME_NOT_READY;
     }
     return new VideoProgressUpdate(
       videoPlayer.getCurrentPosition(), videoPlayer.getDuration());
    });

  // Request the ad. After the ad is loaded, onAdsManagerLoaded() will be called.
  adsLoader.requestAds(request);
 }
}

זהו! הבקשה להצגת מודעות באמצעות ה-IMA SDK מוצגת עכשיו. תוכלו לקרוא מידע נוסף על תכונות SDK נוספות במדריך לדוגמה ב-GitHub.