Başlayın

IMA SDK'ları, multimedya reklamlarını web sitelerinize ve uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. IMA SDK'ları VAST ile uyumlu herhangi bir reklam sunucusundan reklam isteyebilir ve uygulamalarınızda reklam oynatmayı yönetebilir. IMA istemci tarafı SDK'larında, video oynatma işlevi içeriğin kontrolündeyken SDK reklam oynatmayı işler. Reklamlar, uygulamanın içerik video oynatıcısının üstüne yerleştirilmiş ayrı bir video oynatıcıda oynatılır.

Bu kılavuzda, içeriklerin ve reklamların görüntülenmesi için Android Video Görünümü kullanılarak IMA SDK'nın boş bir Android Studio projesine nasıl entegre edileceği gösterilmektedir. Tamamlanmış bir örnek entegrasyonu yapmak için GitHub'dan basicExample öğesini indirin.

IMA istemci tarafına genel bakış

IMA istemci tarafını uygulamak için bu kılavuzda gösterildiği gibi dört ana SDK bileşeni bulunur:

 • AdDisplayContainer: Reklamların oluşturulacağı kapsayıcı nesne.
 • AdsLoader: Reklam isteğinde bulunan ve reklam isteği yanıtlarındaki etkinlikleri işleyen bir nesne. Uygulamanın kullanım ömrü boyunca yeniden kullanılabilecek tek bir reklam yükleyicisi belirlemeniz gerekir.
 • AdsRequest: Reklam isteğini tanımlayan bir nesne. Reklam istekleri, VAST reklam etiketinin URL'sinin yanı sıra reklam boyutları gibi ek parametreleri de belirtir.
 • AdsManager: Reklam isteğine verilen yanıtı içeren, reklam oynatmayı kontrol eden ve SDK tarafından tetiklenen reklam etkinliklerini işleyen bir nesne.

Ön koşullar

1. Yeni Android Studio projesi oluşturma

Android Studio projenizi oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Android Studio'yu başlatın.
 2. Yeni bir Android Studio projesi başlat'ı seçin.
 3. Projenizi seçin sayfasında Boş Etkinlik şablonunu seçin.
 4. İleri'yi tıklayın.
 5. Projenizi yapılandırın sayfasında projenize bir ad verin ve dil seçin.
 6. Son'u tıklayın.

2. IMA SDK'sını projenize ekleyin

İlk olarak, uygulama düzeyindeki build.gradle dosyasında, IMA SDK için içe aktarmaları bağımlılıklar bölümüne ekleyin. IMA SDK'nın boyutu nedeniyle, çoklu ambalajı burada uygulayın ve etkinleştirin. Bu, minSdkVersion değeri 20 veya daha düşük olarak ayarlanmış uygulamalar için gereklidir. Ayrıca, Java sürümü uyumluluk bilgilerini belirtmek için yeni compileOptions ekleyin.

app/build.gradle
android {
  compileSdkVersion 32

  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_11
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_11
  }
 }

 defaultConfig {
   applicationId "com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp"
   minSdkVersion 16
   targetSdkVersion 32
   multiDexEnabled true
   versionCode 1
   versionName "1.0"
 }

  ...
}
dependencies {
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.4.1'
  implementation 'androidx.multidex:multidex:2.0.1'
  implementation 'androidx.browser:browser:1.4.0'
  implementation 'androidx.media:media:1.6.0'
  implementation 'com.google.ads.interactivemedia.v3:interactivemedia:3.29.0'

  ...
}

3. IMA SDK gerekli izinlerini ekleyin

IMA SDK'nın reklam isteğinde bulunması için gereken kullanıcı izinlerini ekleyin.

app/src/main/AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.project name">

  <!-- Required permissions for the IMA SDK -->
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

  ...

</manifest>

4. Uygulama düzenini güncelleme

Hem içerik hem de reklam oynatacak bir VideoView eklemek için uygulamanın düzenini güncelleyin.

app/src/main/res/layout/activity_my.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MyActivity"
  tools:ignore="MergeRootFrame">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.4"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/videoPlayerContainer" />

    <VideoView
      android:id="@+id/videoView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

    <ImageButton
      android:id="@+id/playButton"
      android:contentDescription="@string/play_description"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:src="@drawable/ic_action_play_over_video"
      android:background="@null" />

  <RelativeLayout>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.6"
    android:id="@+id/videoDescription" >

    <TextView
      android:id="@+id/playerDescription"
      android:text="@string/app_name"
      android:textAlignment="center"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:textSize="@dimen/font_size" />

  </FrameLayout>

</LinearLayout>

5. IMA'yı ana etkinliğe aktarın

IMA SDK için içe aktarma ifadelerini ekleyin. Ardından AppCompatActivity sınıfını genişletmek için MyActivity sınıfını güncelleyin. AppCompatActivity sınıfı, daha eski Android cihazlarda yeni platform özelliklerinin desteklenmesine olanak tanır. Ardından, uygulamada kullanılacak bir dizi özelleştirilebilen değişken ekleyin.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java

import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdDisplayContainer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdErrorEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsLoader;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManager;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManagerLoadedEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRenderingSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRequest;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkFactory;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.Arrays;

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final String SAMPLE_VIDEO_URL =
   "https://storage.googleapis.com/gvabox/media/samples/stock.mp4";

 /**
  * IMA sample tag for a single skippable inline video ad. See more IMA sample tags at
  * https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/html5/client-side/tags
  */
 private static final String SAMPLE_VAST_TAG_URL =
   "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/"
     + "single_preroll_skippable&sz=640x480&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast"
     + "&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator=";

 // Factory class for creating SDK objects.
 private ImaSdkFactory sdkFactory;

 // The AdsLoader instance exposes the requestAds method.
 private AdsLoader adsLoader;

 // AdsManager exposes methods to control ad playback and listen to ad events.
 private AdsManager adsManager;

 // The saved content position, used to resumed content following an ad break.
 private int savedPosition = 0;

 // This sample uses a VideoView for content and ad playback. For production
 // apps, Android's Exoplayer offers a more fully featured player compared to
 // the VideoView.
 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

}

6. VideoAdPlayerAdapter sınıfını oluşturma

VideoView ile bir VideoAdPlayerAdapter sınıfı oluşturun ve sınıfı IMA'nın VideoAdPlayer arayüzüne uygun hale getirin. Bu sınıf, içerik ve reklam oynatmayı işler ve bir video oynatıcının IMA SDK tarafından kullanılması için uygulaması gereken bir dizi yöntemi içerir.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.util.Log;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdPodInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.AdMediaInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoAdPlayer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final long POLLING_TIME_MS = 250;
 private static final long INITIAL_DELAY_MS = 250;
 private final VideoView videoPlayer;
 private final AudioManager audioManager;
 private final List<VideoAdPlayerCallback> videoAdPlayerCallbacks = new ArrayList<>();
 private Timer timer;
 private int adDuration;

 // The saved ad position, used to resumed ad playback following an ad click-through.
 private int savedAdPosition;
 private AdMediaInfo loadedAdMediaInfo;

 public VideoAdPlayerAdapter(VideoView videoPlayer, AudioManager audioManager) {
  this.videoPlayer = videoPlayer;
  this.videoPlayer.setOnCompletionListener(
    (MediaPlayer mediaPlayer) -> notifyImaOnContentCompleted());
  this.audioManager = audioManager;
 }
}

7. VideoAdPlayer yöntemlerini geçersiz kılma

Aşağıdaki VideoAdPlayer yöntemlerini geçersiz kılın:

playAd() yöntemi, medya veya reklam URL'sini ve bir dinleyici, medya yüklendikten sonra oynatmayı başlatacak şekilde ayarlar.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 @Override
 public void addCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.add(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void loadAd(AdMediaInfo adMediaInfo, AdPodInfo adPodInfo) {
  // This simple ad loading logic works because preloading is disabled. To support
  // preloading ads your app must maintain state for the currently playing ad
  // while handling upcoming ad downloading and buffering at the same time.
  // See the IMA Android preloading guide for more info:
  // https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/preload
  loadedAdMediaInfo = adMediaInfo;
 }

 @Override
 public void pauseAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "pauseAd");
  savedAdPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  stopAdTracking();
 }

 @Override
 public void playAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  videoPlayer.setVideoURI(Uri.parse(adMediaInfo.getUrl()));

  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     adDuration = mediaPlayer.getDuration();
     if (savedAdPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedAdPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
     startAdTracking();
    });
  videoPlayer.setOnErrorListener(
    (mediaPlayer, errorType, extra) -> notifyImaSdkAboutAdError(errorType));
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> {
     savedAdPosition = 0;
     notifyImaSdkAboutAdEnded();
    });
 }

 @Override
 public void release() {
  // any clean up that needs to be done.
 }

 @Override
 public void removeCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.remove(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void stopAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "stopAd");
  stopAdTracking();
 }

 /** Returns current volume as a percent of max volume. */
 @Override
 public int getVolume() {
  return audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC)
    / audioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 }

8. Reklam izlemeyi ayarlama

Reklam etkinliklerinin kaydedilmesi için içerik ve reklam ilerleme durumu olarak VideoAdPlayerCallback.onAdProgress çağrılmalıdır. Bunu desteklemek için belirli bir aralıkta onAdProgress() çağırmak üzere bir zamanlayıcı ayarlayın.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 private void startAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "startAdTracking");
  if (timer != null) {
   return;
  }
  timer = new Timer();
  TimerTask updateTimerTask =
    new TimerTask() {
     @Override
     public void run() {
      VideoProgressUpdate progressUpdate = getAdProgress();
      notifyImaSdkAboutAdProgress(progressUpdate);
     }
    };
  timer.schedule(updateTimerTask, POLLING_TIME_MS, INITIAL_DELAY_MS);
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdEnded() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdEnded");
  savedAdPosition = 0;
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onEnded(loadedAdMediaInfo);
  }
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdProgress(VideoProgressUpdate adProgress) {
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onAdProgress(loadedAdMediaInfo, adProgress);
  }
 }

 /**
  * @param errorType Media player's error type as defined at
  *   https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/media/java/android/media/MediaPlayer.java;l=4335
  * @return True to stop the current ad playback.
  */
 private boolean notifyImaSdkAboutAdError(int errorType) {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError");

  switch (errorType) {
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED");
    break;
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_TIMED_OUT:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_TIMED_OUT");
    break;
   default:
    break;
  }
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onError(loadedAdMediaInfo);
  }
  return true;
 }

 public void notifyImaOnContentCompleted() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaOnContentCompleted");
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onContentComplete();
  }
 }

 private void stopAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "stopAdTracking");
  if (timer != null) {
   timer.cancel();
   timer = null;
  }
 }

 @Override
 public VideoProgressUpdate getAdProgress() {
  long adPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  return new VideoProgressUpdate(adPosition, adDuration);
 }
}

9. onCreate yönteminde IMA başlat

IMA başlatmak için onCreate yönteminin üzerine yazın ve gerekli değişken atamalarını ekleyin. Bu adımda aşağıdakileri oluşturun:

 • ImaSdkSettings
 • AdsLoader

Bu adım ayrıca, bu kılavuzun ilerleyen kısımlarında oluşturacağınız bir sınıf olan VideoAdPlayerAdapter tarafından oluşturulur.

Son olarak, reklam istemek için Oynat düğmesini ayarlayın ve tıklandığında bu öğeyi gizleyin.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_my);

  // Create the UI for controlling the video view.
  mediaController = new MediaController(this);
  videoPlayer = findViewById(R.id.videoView);
  mediaController.setAnchorView(videoPlayer);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);

  // Create an ad display container that uses a ViewGroup to listen to taps.
  ViewGroup videoPlayerContainer = findViewById(R.id.videoPlayerContainer);
  AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
  videoAdPlayerAdapter = new VideoAdPlayerAdapter(videoPlayer, audioManager);

  sdkFactory = ImaSdkFactory.getInstance();

  AdDisplayContainer adDisplayContainer =
    ImaSdkFactory.createAdDisplayContainer(videoPlayerContainer, videoAdPlayerAdapter);

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // When the play button is clicked, request ads and hide the button.
  playButton = findViewById(R.id.playButton);
  playButton.setOnClickListener(
    view -> {
     videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
     requestAds(SAMPLE_VAST_TAG_URL);
     view.setVisibility(View.GONE);
    });
 }

}

10. AdsLoader dinleyicileri ekle

addAdErrorListener ve addAdsLoadedListener için dinleyici ekleyin. AdsLoadedListener altında AdsManager oluşturup AdsManager hata işleyicisini ayarlayın.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 ...

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // Add listeners for when ads are loaded and for errors.
  adsLoader.addAdErrorListener(
    new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
     /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
     @Override
     public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
      Log.i(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
      resumeContent();
     }
    });
  adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {
      // Ads were successfully loaded, so get the AdsManager instance. AdsManager has
      // events for ad playback and errors.
      adsManager = adsManagerLoadedEvent.getAdsManager();

      // Attach event and error event listeners.
      adsManager.addAdErrorListener(
        new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
         /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
         @Override
         public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
          Log.e(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
          String universalAdIds =
            Arrays.toString(adsManager.getCurrentAd().getUniversalAdIds());
          Log.i(
            LOGTAG,
            "Discarding the current ad break with universal "
              + "ad Ids: "
              + universalAdIds);
          adsManager.discardAdBreak();
         }
        });
     }
    });

11. IMA reklam etkinliklerini işleme

AdsManager.addAdEventListener ile IMA reklam etkinliklerini dinleyin. Bir geçiş ifadesini kullanarak aşağıdaki IMA etkinlikleri için işlemleri ayarlayın:

Kod snippet'i, etkinliklerin nasıl kullanılacağıyla ilgili daha fazla bilgi içeren yorumları içerir. Etkinlikler kurulduktan sonra AdsManager.init() numaralı telefonu arayabilirsiniz.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java
    adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {

      ...

      adsManager.addAdEventListener(
        new AdEvent.AdEventListener() {
         /** Responds to AdEvents. */
         @Override
         public void onAdEvent(AdEvent adEvent) {
          if (adEvent.getType() != AdEvent.AdEventType.AD_PROGRESS) {
           Log.i(LOGTAG, "Event: " + adEvent.getType());
          }
          // These are the suggested event types to handle. For full list of
          // all ad event types, see AdEvent.AdEventType documentation.
          switch (adEvent.getType()) {
           case LOADED:
            // AdEventType.LOADED is fired when ads are ready to play.

            // This sample app uses the sample tag
            // single_preroll_skippable_ad_tag_url that requires calling
            // AdsManager.start() to start ad playback.
            // If you use a different ad tag URL that returns a VMAP or
            // an ad rules playlist, the adsManager.init() function will
            // trigger ad playback automatically and the IMA SDK will
            // ignore the adsManager.start().
            // It is safe to always call adsManager.start() in the
            // LOADED event.
            adsManager.start();
            break;
           case CONTENT_PAUSE_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_PAUSE_REQUESTED is fired when you
            // should pause your content and start playing an ad.
            pauseContentForAds();
            break;
           case CONTENT_RESUME_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_RESUME_REQUESTED is fired when the ad
            // you should play your content.
            resumeContent();
            break;
           case ALL_ADS_COMPLETED:
            // Calling adsManager.destroy() triggers the function
            // VideoAdPlayer.release().
            adsManager.destroy();
            adsManager = null;
            break;
           case CLICKED:
            // When the user clicks on the Learn More button, the IMA SDK fires
            // this event, pauses the ad, and opens the ad's click-through URL.
            // When the user returns to the app, the IMA SDK calls the
            // VideoAdPlayer.playAd() function automatically.
            break;
           default:
            break;
          }
         }
        });
      AdsRenderingSettings adsRenderingSettings =
        ImaSdkFactory.getInstance().createAdsRenderingSettings();
      adsManager.init(adsRenderingSettings);
     }

12. Reklamlar ve içerikler arasında geçiş yapma

Bu bölümde, önceki adımlarda başvurulan pauseContentForAds ve resumeContent yöntemlerini oluşturun. Bu yöntemler, oynatıcıyı hem içerik hem de reklam oynatmak için tekrar kullanır. Reklam arası sonrasında oynatmaya devam etmek için içerik konumunu takip etmeniz gerekir.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void pauseContentForAds() {
  Log.i(LOGTAG, "pauseContentForAds");
  savedPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  videoPlayer.stopPlayback();
  // Hide the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setMediaController(null);
 }

 private void resumeContent() {
  Log.i(LOGTAG, "resumeContent");

  // Show the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);
  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     if (savedPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
    });
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> videoAdPlayerAdapter.notifyImaOnContentCompleted());
 }
}

13. Reklam isteğinde bulun

Şimdi requestAds yöntemini ekleyerek AdsRequest oluşturun ve AdsLoader.requestAds() işlevini çağırmak için kullanın.

app/src/main/java/com/example/project name/Etkinliğim.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void requestAds(String adTagUrl) {
  // Create the ads request.
  AdsRequest request = sdkFactory.createAdsRequest();
  request.setAdTagUrl(adTagUrl);
  request.setContentProgressProvider(
    () -> {
     if (videoPlayer.getDuration() <= 0) {
      return VideoProgressUpdate.VIDEO_TIME_NOT_READY;
     }
     return new VideoProgressUpdate(
       videoPlayer.getCurrentPosition(), videoPlayer.getDuration());
    });

  // Request the ad. After the ad is loaded, onAdsManagerLoaded() will be called.
  adsLoader.requestAds(request);
 }
}

İşte bu kadar. Şu anda IMA SDK ile reklam isteğinde bulunuyor ve reklamları görüntülüyorsunuz. Ek SDK özellikleri hakkında bilgi edinmek için diğer kılavuzlara veya GitHub'daki örneklere bakın.