เครื่องมือติดตามปัญหาของ Google

เกี่ยวกับเครื่องมือติดตามปัญหา

เครื่องมือติดตามปัญหาคือเครื่องมือที่ใช้ภายใน Google เพื่อติดตามข้อบกพร่องและคําขอคุณลักษณะระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือนี้พร้อมใช้งานนอก Google สําหรับผู้ใช้สาธารณะและพาร์ทเนอร์ภายนอกที่ต้องการทํางานร่วมกับทีม Google ในโครงการเฉพาะ

เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือการติดตามปัญหาทั่วไป และไม่สามารถใช้ได้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้บริโภคสําหรับทีมภายนอกที่ต้องการใช้เพื่อการติดตามปัญหาของตน คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นพื้นที่ทั่วไปในการ ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Google โปรดดูเอกสารสําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น

ผู้ชมเป้าหมาย

เครื่องมือติดตามปัญหามีไว้เพื่อผู้ใช้ 2 ชุดดังนี้

  • ผู้ใช้สาธารณะของโปรเจ็กต์ที่อนุมัติแล้วแบบจํากัดซึ่ง Google กําหนด
  • ผู้ใช้พาร์ทเนอร์ที่ทํางานร่วมกันในโครงการเฉพาะกับ Google

เครื่องมือติดตามปัญหามีสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึง ซึ่งจะควบคุมว่าผู้ใช้รายใดสามารถค้นหา ดู สร้าง และแก้ไขแต่ละปัญหาได้ Google ระบุสิทธิ์เหล่านี้สําหรับแต่ละโปรเจ็กต์ ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Google จะเพิ่มโครงการใหม่ในเครื่องมือติดตามปัญหาหรือจัดการสิทธิ์ไม่ได้

ผู้ใช้สาธารณะ

ผู้ใช้สาธารณะคือผู้ใช้และ/หรือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของโครงการที่เจาะจงซึ่ง Google กําหนดให้เครื่องมือติดตามปัญหาเป็นเครื่องมือติดตามปัญหา ผู้ใช้และนักพัฒนาซอฟต์แวร์โปรเจ็กต์ที่เครื่องมือติดตามปัญหาไม่ใช่เครื่องมือติดตามที่ได้รับอนุมัติจะไม่สามารถใช้เพื่อติดตามปัญหาของตนเองได้

ผู้ใช้ทั่วไปจะเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://issuetracker.google.com

ผู้ใช้ที่เป็นพาร์ทเนอร์

ผู้ใช้พาร์ทเนอร์คือผู้ใช้จากบริษัทหรือองค์กรที่ทํางานร่วมกับ Google ในโครงการเฉพาะที่ใช้เครื่องมือติดตามปัญหา

ผู้ใช้พาร์ทเนอร์ควรปฏิบัติตามวิธีการเข้าถึงที่เฉพาะเจาะจงของพาร์ทเนอร์และเข้าถึงเครื่องมือติดตามปัญหาได้ที่ URL ต่อไปนี้ https://partnerissuetracker.corp.google.com

ข้อกำหนดในการให้บริการ

การใช้ตัวติดตามปัญหาอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google ข้อกําหนดในการให้บริการ ข้อกําหนดเฉพาะของบริการ นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google

เครื่องมือติดตามปัญหา นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ แสดงรายละเอียดประเภทของข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในการส่งไปยัง เครื่องมือติดตามปัญหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนและสแปม โปรดอย่าส่งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใน เครื่องมือติดตามปัญหา หากคุณส่งเนื้อหาไม่เหมาะสมโดยไม่ตั้งใจ โปรดส่งคําขอให้นําออกโดยส่งตั๋วสนับสนุน