API vị trí đơn giản, tiết kiệm pin cho Android

Các ứng dụng có thể tận dụng các tín hiệu do nhiều cảm biến trong thiết bị cung cấp để xác định vị trí của thiết bị. Tuy nhiên, việc chọn tổ hợp tín hiệu phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể trong nhiều điều kiện không đơn giản. Việc tìm kiếm một giải pháp vừa tiết kiệm pin lại càng phức tạp hơn.

Trình cung cấp vị trí kết hợp là một API vị trí trong Dịch vụ Google Play, kết hợp thông minh các tín hiệu khác nhau để cung cấp thông tin vị trí mà ứng dụng của bạn cần.

Trình cung cấp vị trí kết hợp quản lý các công nghệ định vị cơ bản, chẳng hạn như GPS và Wi-Fi, đồng thời cung cấp một API đơn giản mà bạn có thể dùng để chỉ định chất lượng dịch vụ cần thiết. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu dữ liệu chính xác nhất hiện có hoặc độ chính xác tốt nhất có thể mà không tiêu thụ thêm điện năng.

Hỗ trợ cho các trường hợp vị trí phổ biến

Bằng cách sử dụng API trình cung cấp vị trí kết hợp, ứng dụng của bạn có thể yêu cầu thông tin vị trí xác định gần đây nhất của thiết bị người dùng. Để xác định vị trí đã biết gần đây nhất, bạn nên bắt đầu từ các ứng dụng cần có thông tin vị trí.
Khi yêu cầu thông tin vị trí, nhiều nguồn vị trí, chẳng hạn như GPS và Wi-Fi, sẽ được sử dụng. Việc quyết định nguồn nào cần sử dụng có thể là một thách thức, nhưng API trình cung cấp vị trí kết hợp loại bỏ việc phỏng đoán bằng cách tự động thay đổi các cài đặt hệ thống thích hợp. Bạn chỉ cần xác định cấp độ dịch vụ mong muốn cho mọi ứng dụng.
Ngoài vị trí đã biết gần đây nhất, API trình cung cấp vị trí kết hợp có thể cung cấp thông tin cập nhật về vị trí cho lệnh gọi lại trong ứng dụng của bạn theo khoảng thời gian cụ thể. Bạn có thể chỉ định khoảng thời gian mong muốn làm thông số chất lượng dịch vụ. Bằng cách sử dụng thông báo cập nhật vị trí, ứng dụng của bạn có thể cung cấp thêm thông tin như hướng và tốc độ.