Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với bài viết Thử nghiệm và gỡ lỗi trong công nghệ máy học! Việc kiểm thử và gỡ lỗi hệ thống máy học có sự khác biệt đáng kể so với việc kiểm thử và gỡ lỗi. Khoá học này mô tả cách bạn bắt đầu từ gỡ lỗi cho đến lúc theo dõi quy trình trong sản xuất.

Hình ảnh năm giai đoạn của công nghệ máy học. Năm giai đoạn gồm: Khoá học này tập trung vào khóa học thứ tư và thứ năm: đào tạo một mô hình và sử dụng mô hình đó để đưa ra dự đoán.

Nội dung của khóa học này:

  • Trình gỡ lỗi Tensorflow: Trình gỡ lỗi chuyên biệt cho Tensorflow.
  • Hiểu mô hình: Hiểu rõ hơn về hành vi của mô hình học máy.
  • Nguyên tắc dành cho các ứng dụng máy học cụ thể.

Điều kiện tiên quyết

Khóa học này giả định rằng bạn có:

Chúc bạn học tập vui vẻ!