Method: accounts.languages.productCertifications.get

Uzyskuje certyfikat z nazwą produktu.

Ta metoda może być wywoływana tylko przez jednostki certyfikacji.

Żądanie HTTP

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{name=accounts/*/languages/*/productCertifications/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagany. Nazwa certyfikatu produktu. Format: accounts/{konto}/languages/{language_code}/productcertifications/{id}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ProductCertification.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Więcej informacji znajdziesz w omówieniu protokołu OAuth 2.0.