Method: accounts.languages.productCertifications.get

Adına göre ürün sertifikası alır.

Bu yöntem yalnızca sertifika kuruluşları tarafından çağrılabilir.

HTTP isteği

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{name=accounts/*/languages/*/productCertifications/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak ürün sertifikasının adı. Biçim: hesaplar/{hesap}/diller/{dil_kodu}/urunSertifikaifikasyonlari/{kimligi}

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ProductCertification öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.