Method: accounts.products.delete

Usuwa produkt z konta Manufacturer Center.

Żądanie HTTP

DELETE https://manufacturers.googleapis.com/v1/{parent=accounts/*}/products/{name}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Identyfikator elementu nadrzędnego w formacie accounts/{account_id}.

account_id – identyfikator konta Manufacturer Center.

name

string

Nazwa w formacie {targetCountry}:{contentLanguage}:{productId}.

targetCountry – kraj docelowy produktu podany jako kod regionu CLDR (np. Stany Zjednoczone).

contentLanguage – język treści produktu w postaci dwuliterowego kodu języka w formacie ISO 639-1 (np. en).

productId – identyfikator produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://support.google.com/manufacturers/answer/6124116#id.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie protokołu OAuth 2.0.