Method: accounts.products.list

Wyświetla listę wszystkich produktów na koncie Manufacturer Center.

Żądanie HTTP

GET https://manufacturers.googleapis.com/v1/{parent=accounts/*}/products

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
parent

string

Identyfikator nadrzędny w formacie accounts/{account_id}.

account_id – identyfikator konta Manufacturer Center;

Parametry zapytania

Parametry
pageSize

integer

Maksymalna liczba stanów produktów, które muszą zostać zwrócone w odpowiedzi.

pageToken

string

Token zwrócony przez poprzednie żądanie.

include[]

enum (ProductSection)

Informacje, które należy uwzględnić w odpowiedzi. Zostaną zwrócone tylko sekcje wymienione tutaj.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "products": [
  {
   object (Product)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Pola
products[]

object (Product)

Lista produktów.

nextPageToken

string

Token, który służy do pobierania następnej strony ze stanami produktów.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/manufacturercenter

Więcej informacji znajdziesz w artykule Omówienie OAuth 2.0.