Method: projects.datasets.list

แสดงรายการชุดข้อมูลทั้งหมดสำหรับโปรเจ็กต์ที่ระบุ

คำขอ HTTP

GET https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{parent=projects/*}/datasets

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
parent

string

ต้องระบุ ชื่อโปรเจ็กต์ที่จะแสดงชุดข้อมูลทั้งหมด

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
pageSize

integer

จำนวนสูงสุดของเวอร์ชันที่จะส่งคืนต่อหน้า หากไม่ระบุ (หรือ 0) ระบบจะแสดงผลชุดข้อมูลทั้งหมด

pageToken

string

โทเค็นของหน้าเว็บที่ได้รับจากการเรียกใช้ schemas.list ก่อนหน้า ระบุสิ่งนี้เพื่อเรียกหน้าถัดไป

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีข้อมูลซึ่งมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

การตอบสนองต่อรายการชุดข้อมูลสำหรับโปรเจ็กต์

การแสดง JSON
{
 "datasets": [
  {
   object (Dataset)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
ช่อง
datasets[]

object (Dataset)

ชุดข้อมูลทั้งหมดสำหรับโปรเจ็กต์

nextPageToken

string

โทเค็นที่ส่งเป็น pageToken เพื่อเรียกดูหน้าถัดไป หากเว้นช่องนี้ไว้ จะไม่มีหน้าต่อมา

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

 • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

สิทธิ์ IAM

ต้องมีสิทธิ์ IAM ต่อไปนี้ในทรัพยากร parent

 • mapsplatformdatasets.datasets.list

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร IAM