Geolocation API Kullanımı ve Faturalandırması

Geolocation API, kullandıkça öde fiyatlandırma modeli kullanır. Geolocation API istekleri, mobil yerel olmayan tüm uygulamalar için bir SKU'ya çağrı oluşturur. Genel Google Kullanım Şartları'nın yanı sıra Geolocation API'ye özel kullanım sınırları da vardır. Google Cloud Console'da sunulan araçlarla maliyetlerinizi ve kullanımınızı yönetin.

Geolocation API nasıl faturalandırılır?

Geolocation API, kullandıkça öde fiyatlandırma modelini kullanır. Google Haritalar Platformu API'leri ve SDK'ları SKU'ya göre faturalandırılır. Kullanım her SKU için izlenir ve herhangi bir API veya SDK birden fazla ürün SKU'suna sahip olabilir. Maliyet şu şekilde hesaplanır:

SKU kullanımı × Her bir kullanımın fiyatı

API veya SDK başına kullanım maliyetinizi tahmin etmek için Fiyat ve Kullanım hesaplayıcımızı kullanın. Koşulları karşılayan Google Haritalar Platformu SKU'larında, her faturalandırma hesabı için her ay 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi kullanılabilir. Bu kredi, uygun SKU'lara1 otomatik olarak uygulanır.

Geolocation API fiyatlandırması

Geolocation API istekleri, Geolocation SKU'su kullanılarak faturalandırılır.

SKU: Coğrafi konum

Geolocation API'ye yapılan istekler için Geolocation SKU'su ücretlendirilir.

AYLIK VOLUME ARALIĞI
(İSTEK başına fiyat)
0-100.000 100.001-500.000 500.000+
Her biri için 0,005 ABD doları
(1.000 başına 5,00 ABD doları)
Her biri için 0,004 ABD doları
(1000 başına 4,00 ABD doları)
Hacimli fiyatlandırma için Satış Ekibi ile iletişime geçin

Diğer kullanım sınırları

Günde maksimum istek sayısı olmasa da Geolocation API için aşağıdaki kullanım sınırı geçerlidir:

  • Kullanıcı başına saniyede 100 istek.

Kullanım Şartları kısıtlamaları

Kullanım şartları hakkında daha fazla bilgi edinmek için Geolocation API politikalarına ve Google Haritalar Platformu Hizmet Şartları'nın Lisans Kısıtlamaları bölümüne göz atın.

Kullanım maliyetinizi yönetin

Google Haritalar Platformu API'lerinin kullanım maliyetini yönetmek için faturalandırılabilir API'lere yapılan tüm isteklerle ilgili günlük kota sınırları belirleyin. Günlük kotalar Pasifik saatine göre gece yarısında sıfırlanır.

Geolocation API için kota sınırlarını görüntülemek veya değiştirmek üzere:

  1. Cloud Console'da Google Haritalar Platformu Kotaları sayfasını açın.
  2. API'lerin açılır menüsünü tıklayın ve Geolocation API'yi seçin.
  3. Kota sınırlarını görüntülemek için İstekler kartına ilerleyin.
    Tablo, kota adlarını ve sınırlarını listeler.
  4. Bir kota sınırını değiştirmek için ilgili sınırın Düzenle simgesini tıklayın.
    Görüntülenen iletişim kutusunda Kota Sınırı alanına, faturalandırılabilir tercih edilen günlük kota sınırını (Google tarafından belirtilen kota sınırına kadar) girin ve Kaydet'i seçin.

API kullanımınız belirli bir günde faturalandırılabilir kota sınırınıza ulaşırsa uygulamanız günün geri kalanında API'ye erişemez.


  1. Hindistan'daki kullanıcıların, Haritalar Platformu kredisine hak kazanmak için Google Haritalar Platformu faturalandırma hesabı oluşturmadan önce Google Cloud Platform faturalandırma hesabı oluşturması gerekir.