GMSFeatureType

GMSFeatureType

Numaralandırmalar

numaralandırmaGMSFeatureType {
  GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1, GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1, GMSFeatureTypeCountry, GMSFeatureTypeLocality,
  GMSFeatureTypePostalCode, GMSFeatureTypeSchoolDistrictGMSFeatureTypeDataset
 Özellik türleri için tanımlayıcılar. Diğer...

Numaralandırma Türü Belgeleri

GMSFeatureType sıralaması

Özellik türleri için tanımlayıcılar.

Numaralandırıcı:
GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel1

Ülke düzeyinin altında birinci dereceden bir sivil tüzel kişiyi belirtir.

GMSFeatureTypeAdministrativeAreaLevel2

Ülke düzeyinin altında ikinci düzey bir sivil tüzel kişiyi belirtir.

GMSFeatureTypeCountry

Ulusal siyasi tüzel kişiyi belirtir.

GMSFeatureTypeLocality

Tüzel kişilik haline getirilmiş bir şehir veya kasaba siyasi tüzel kişiliğini belirtir.

GMSFeatureTypePostalCode

Ülke içindeki posta adresleri için kullanılan posta kodunu belirtir. Posta kodlarını içerir.

GMSFeatureTypeSchoolDistrict

Bir okul bölgesini belirtir.

GMSFeatureTypeDataset

Üçüncü taraf veri kümesindeki bir öğeyi belirtir.