GMSMapViewDolgu Ayarlama davranışı

GMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior

Numaralandırmalar

numaralandırmaGMSMapViewPaddingAdjustmentBehavior { kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAlways, kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorAutomatic, kGMSMapViewPaddingAdjustmentBehaviorNever }
 Güvenli alan eklerinin dolguya nasıl eklendiğini gösteren sabitler. Diğer...

Sıralama Türü Belgeleri

Güvenli alan eklerinin dolguya nasıl eklendiğini gösteren sabitler.

Numaralandıran:
kGMSMapViewPaddingulationBehavior Always

Dolguya her zaman güvenli alan eklerini ekleyin.

kGMSMapViewPaddingSettingBehaviorOtomatik

Dolgu değeri, belirli bir kenar için güvenli alan içe girilen değerden küçükse düzen için güvenli alan değerini, aksi takdirde dolgu kullanın.

kGMSMapViewPaddingSettingBehaviorNever

Dolguya güvenli alan eklerini asla eklemeyin.

2.5 sürümünden önce bu davranış geçerliydi.