GMSMapViewType

GMSMapViewType

Numaralandırmalar

enumGMSMapViewType {
  kGMSTypeNormal = 1, kGMSTypeSatellite, kGMSTypeTerrain, kGMSTypeHybrid,
  kGMSTypeNone
}
 GMSMapView için görüntüleme türleri. Diğer...

Numaralandırma Türü Belgeleri

GMSMapView için görüntüleme türleri.

Numaralandırıcı:
kGMSTypeNormal

Temel haritalar.

Varsayılan değer. Hem açık hem de koyu renk şemalarını destekler.

kGMSTypeChannel

Etiketsiz uydu haritaları.

kGMSTypeTerrain

Arazi haritaları'nı tıklayın.

Hem açık hem de koyu renk şemalarını destekler.

kGMSTypeHybrid

Şeffaf bir etiket özeti içeren uydu haritaları.

kGMSTypeNone

Harita da etiket de yok.

Trafik verilerinin gösterilmesi desteklenmiyor.