GMSMapViewOptions Sınıf Referansı

GMSMapViewOptions Sınıf Referansı

Genel bakış

Bu sınıf, GMSMapView için başlatma zamanı seçeneklerini tanımlar.

Mülkler

CGRectçerçeve
 Görünümün ilk çerçevesi.
GMSCameraPositionkamera
 İlk kamera konumu.
GMSMapIDmapID
 Gelişmiş harita kullanımı için harita kimliği.
UIColor * backgroundColor
 Harita görünümünün arka plan rengini belirtir. Bu renk, harita desenleri tam olarak yüklenmediğinde görüntülenir.

Mülkiyet Belgeleri

- (CGREct) çerçeve [read, write, assign]

Görünümün ilk çerçevesi.

Varsayılan olarak CGRectZero'ya ayarlanır.

- (GMSCameraPosition*) kamera [read, write, assign]

İlk kamera konumu.

Varsayılan olarak nil değerine ayarlanır.

- (GMSMapID*) mapID [read, write, assign]

Gelişmiş harita kullanımı için harita kimliği.

Varsayılan olarak nil değerine ayarlanır.

- (UIColor*) backgroundColor [read, write, assign]

Harita görünümünün arka plan rengini belirtir. Bu renk, harita desenleri tam olarak yüklenmediğinde görüntülenir.

GMSMapView devralınan değişken backgroundColor'ı yoksaydığı için bu gereklidir. Renk, haritanın arka planında görüntülenir. Varsayılan olarak açık gri renkte kullanılır.