شروع کنید

شروع به ساختن با Pollen API کنید.
یک حساب کاربری ایجاد کنید، یک کلید API ایجاد کنید و شروع به ساخت کنید.
نقطه پایانی پیش بینی تا 5 روز اطلاعات گرده را برای یک مکان مشخص ارائه می دهد.
نقطه پایانی Heatmaptiles از طریق یک پوشش کاشی ، نقشه های گرمای مربوط به گرده را فراهم می کند.
درباره شاخص جهانی گرده (UPI) و گیاهان پشتیبانی شده در Pollen API بیاموزید.
آخرین جزئیات پوشش را بر اساس کشور به کشور، برای Pollen API مشاهده کنید.
مرجع REST و GRPC API را مشاهده کنید.

راهنما & حمایت کردن

کمک بگیر. کمک کن به جامعه بپیوندید.

کمک بگیر. کمک کنید کارما نقشه ها را بسازید.

گزارش یک اشکال یا باز کردن یک درخواست ویژگی.

از حوادث و قطعی پلت فرم مطلع شوید.

از تیم Google Maps Platform کمک بگیرید.