Street View Static API'deki Hata Mesajları

Street View Static API bir şeyler ters gittiğinde hata veya uyarı verebilir. Bu kılavuzda her hata mesajı açıklanmakta ve hataların çözümüyle ilgili ek talimatlar sağlanmaktadır.

Geçersiz istekler

Geçersiz bir istek olması durumunda Street View Static API, bir HTTP 4xx durum kodu ve sorunu açıklayan bir mesaj döndürür. Aşağıda, bu tür hata durumlarına ilişkin örnekler verilmiştir. Not: Bu liste, olası hataların tam listesi değildir. Belirli sorunların ayrıntıları için lütfen API tarafından döndürülen asıl hata kodunu ve mesajı kontrol edin.

Hata durumu örneği Durum kodu
İstek geçersiz bir parametre içeriyor veya gerekli bir parametre eksik. Örneğin, size parametresi beklenen sayısal değer aralığında değil veya istekte yok. 400 BAD REQUEST
İstekte yer alan API anahtarı geçersiz. 403 FORBIDDEN

Bir Street View resminin görüntülenmesini engelleyen hatalar

İstek geçerliyse, ancak Street View resminin görüntülenmesini engelleyen başka bir hata oluşursa Street View Static API, hataya bağlı olarak Street View görüntüsü yerine metin veya hata resmi döndürür. Böyle bir hata koşuluna örnek olarak, uygulamanın kullanım sınırlarını aşması gösterilebilir.

Harita yerine hata resmi gösteriliyor
Şekil: Street View görüntüsü yerine bir hata resmi görüntüleniyor

Street View Static API'yi API anahtarı olmadan kullanıyorsanız veya hesabınızda faturalandırma özelliği etkin değilse sayfada, street view resmi yerine hatanın türünü gösteren bir bağlantıyla birlikte bir hata resmi gösterilir. Örneğin, "g.co/streetviewerror/key".

Anahtarsız hatalar ve çözümler
Kullanım sınırı hatası: Günlük harita yükü sınırı aşıldı Street View Static API'yi API anahtarı olmadan kullanıyorsunuz. Bu sorunu çözmek için yapmanız gerekenler:
  1. API anahtarı alma
  2. Faturalandırmayı etkinleştir
  3. URL'nizi imzalayın
Kullanım sınırları hatası: İstek URL'lerinde dijital imza eksik İsteğinizde dijital imza eksik (gerekli). Sorunu çözmek için URL'nizi imzalayın