Tổng quan về SDK Tiện ích bổ sung Meet

Hình minh hoạ SDK
tiện ích bổ sung cho Google Meet

SDK tiện ích bổ sung Google Meet cho phép bạn nhúng ứng dụng của mình vào Google Meet dưới dạng tiện ích bổ sung để người dùng có thể khám phá, chia sẻ và cộng tác trong ứng dụng mà không cần rời khỏi Meet.

Nhà phát triển có thể đăng ký ứng dụng của họ trên Google Workspace Marketplace, qua đó người dùng và quản trị viên có thể tìm kiếm, khám phá và cài đặt tiện ích bổ sung. Người dùng cũng có thể khám phá và cài đặt các ứng dụng ngay trên giao diện người dùng của Meet.

Để biết thêm thông tin về các tiện ích bổ sung và Marketplace, hãy xem phần Khái niệm.


Dưới đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong SDK này:

Tiện ích bổ sung
Các ứng dụng tuỳ chỉnh, tích hợp với các ứng dụng của Google Workspace.
Tiện ích bổ sung hiện có
Tiện ích bổ sung có trên Marketplace nhưng chưa được người dùng cài đặt.
Google Workspace Marketplace
Marketplace là một cách giúp người dùng và quản trị viên tìm và cài đặt các ứng dụng bên thứ ba dành cho doanh nghiệp được tích hợp với Google Workspace. Đây là nơi tập trung để quản lý các Tiện ích bổ sung đã phát hành của Google Workspace.
Tiện ích bổ sung có thể cài đặt
Một tiện ích bổ sung mà người dùng có thể cài đặt thông qua bảng điều khiển bên hoặc thông qua Marketplace.
Tiện ích bổ sung đã cài đặt
Các tiện ích bổ sung đã được cài đặt và sẵn sàng cho người dùng sử dụng. Các tiện ích bổ sung này được liệt kê trong bảng điều khiển bên của tiện ích bổ sung của người dùng. Người dùng không thể gỡ cài đặt các ứng dụng do quản trị viên cài đặt.
Giai đoạn chính
Khu vực trọng tâm nơi diễn ra cuộc họp. Tiện ích bổ sung có thể mở trên màn hình chính để hiển thị nội dung cần nhiều không gian hơn so với nội dung có trong bảng điều khiển bên.
Nguồn gốc
Một URL có lược đồ (giao thức), máy chủ lưu trữ (miền) và cổng. Hai URL có cùng nguồn gốc khi có cùng giao thức, máy chủ lưu trữ và cổng. Ví dụ: https://example.com/http://example.com/ không có cùng nguồn gốc (vì chúng sử dụng các giao thức khác nhau). Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Bảo mật tiện ích bổ sung.
Chia sẻ màn hình Chụp ảnh khu vực
Cho phép Meet cắt đoạn video và xoá một số nội dung khỏi video đó trước khi chia sẻ từ xa.
Chia sẻ màn hình
Hành động cho người khác xem màn hình, cửa sổ hoặc thẻ trình duyệt trong một cuộc gọi hoặc nội dung chia sẻ màn hình.
Bảng điều khiển bên
Bảng điều khiển hiển thị các tiện ích bổ sung đã cài đặt để bạn lựa chọn.
Màn hình chính và bảng điều khiển bên của SDK Tiện ích bổ sung cho Meet.
Hình 1. Màn hình chính và bảng điều khiển bên của SDK Tiện ích bổ sung cho Meet.