Phát triển các giải pháp Google Meet.

Sử dụng các SDK và API bên dưới để tương tác theo phương thức lập trình với Google Meet.
Nhúng ứng dụng trong Google Meet dưới dạng tiện ích bổ sung.
Tạo và quản lý cuộc họp cho Google Meet.
Đồng bộ hóa video, nhạc và các trải nghiệm khác cho người tham gia Google Meet.

Tham dự một Hội nghị dành cho nhà phát triển Google Workspace trực tiếp gần bạn
Sự kiện kéo dài cả ngày do nhóm Quan hệ nhà phát triển Google Workspace chủ trì. Đây là sự kiện giúp bạn khám phá các công nghệ mới nổi trên nền tảng Google Workspace cũng như tìm hiểu cách xây dựng các giải pháp sáng tạo và độc đáo.
Ngày 12 tháng 9 tại Boston, Hoa Kỳ
Ngày 17 tháng 9 tại Berlin, Đức