Nghiên cứu điển hình

Tìm hiểu cách Zyl sử dụng các API phát hiện khuôn mặt và gắn nhãn hình ảnh của Bộ công cụ máy học để thu nhỏ ứng dụng của họ thêm 50%.
Đọc về cách Giảm giá! Đã sử dụng API nhận dạng văn bản của Bộ công cụ máy học để cải thiện trải nghiệm người dùng.
Tìm hiểu cách adidas sử dụng Bộ phát hiện và đối tượng của Bộ công cụ máy học; API theo dõi để bật tính năng tìm kiếm hình ảnh trong cửa hàng của họ.
Tìm hiểu cách WPS Office sử dụng Bộ công cụ máy học để cung cấp bản dịch liền mạch bằng 43 ngôn ngữ và tiết kiệm 65 triệu đô la mỗi năm.