مرجع چارچوب مشترک MLKitTextRecognition

TextBlock

class TextBlock : NSObject

یک بلوک متنی که در تصویری که از آرایه‌ای از خطوط متنی تشکیل شده است، شناسایی می‌شود.

 • نمایش رشته ای از بلوک متنی که شناسایی شد.

  اعلام

  سریع

  var text: String { get }
 • آرایه ای از خطوط متنی که بلوک را تشکیل می دهند.

  اعلام

  سریع

  var lines: [MLKTextLine] { get }
 • مستطیلی که حاوی بلوک متنی نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش فرض است.

  اعلام

  سریع

  var frame: CGRect { get }
 • آرایه ای از زبان های شناخته شده در بلوک متن. اگر هیچ زبانی شناسایی نشد، آرایه خالی است.

  اعلام

  سریع

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • چهار نقطه گوشه بلوک متن به ترتیب در جهت عقربه های ساعت از نقطه بالا سمت چپ نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش فرض شروع می شود. اشیاء NSValue CGPoint s هستند.

  اعلام

  سریع

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • غیر قابل دسترسی.