مرجع چارچوب مشترک MLKitTextRecognition

TextLine

class TextLine : NSObject

خط متنی که در تصویری که از آرایه ای از عناصر تشکیل شده است، شناسایی می شود.

 • نمایش رشته ای از خط متنی که شناسایی شد.

  اعلام

  سریع

  var text: String { get }
 • آرایه ای از عناصر متنی که خط را تشکیل می دهند.

  اعلام

  سریع

  var elements: [MLKTextElement] { get }
 • مستطیلی که حاوی خط متن نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش فرض است.

  اعلام

  سریع

  var frame: CGRect { get }
 • آرایه ای از زبان های شناخته شده در خط متن. اگر هیچ زبانی شناسایی نشد، آرایه خالی است.

  اعلام

  سریع

  var recognizedLanguages: [MLKTextRecognizedLanguage] { get }
 • چهار نقطه گوشه خط نوشتار به ترتیب در جهت عقربه‌های ساعت با نقطه بالا سمت چپ نسبت به تصویر در فضای مختصات پیش‌فرض شروع می‌شوند. اشیاء NSValue عبارتند از CGPoint s.

  اعلام

  سریع

  var cornerPoints: [NSValue] { get }
 • غیر قابل دسترسی.