Method: people.searchContacts

Kimliği doğrulanmış kullanıcının gruplandırılmış kişilerindeki, arama sorgusuyla eşleşen kişilerin listesini sağlar. Sorgu, bir kişinin CONTACT kaynağına ait names, nickNames, emailAddresses, phoneNumbers ve organizations alanlarında eşleşiyor.

ÖNEMLİ: Arama yapmadan önce, istemciler önbelleği güncellemek için boş bir sorgu içeren Isınma isteği göndermelidir. https://developers.google.com/people/v1/contacts#search_the_users_contacts adresine göz atın

HTTP isteği

GET https://people.googleapis.com/v1/people:searchContacts

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
query

string

Zorunlu. İsteğin düz metin sorgusu. Sorgu, bir kişideki alanların ön ek ifadelerini eşleştirmek için kullanılır. Örneğin, adı "foo name" olan bir kişi "f", "fo", "foo", "foo n", "nam" vb. sorgularla eşleşir ancak "oo n" ile eşleşmez.

pageSize

integer

İsteğe bağlı. Döndürülecek sonuç sayısı. Alan ayarlanmazsa varsayılan olarak 10 veya 0 değerine ayarlanırsa varsayılan olarak 10 olur. 30'dan büyük değerler 30 ile sınırlanır.

readMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Her kişide hangi alanların döndürüleceğini sınırlayan bir alan maskesi. Virgülle ayırarak birden çok alan belirtilebilir. Valid values are:

 • addresses
 • ageRanges
 • biyografiler
 • doğum günleri
 • calendarUrls
 • clientData
 • coverPhotos
 • emailAddresses
 • etkinlikler
 • externalIds
 • cinsiyetler
 • imClients
 • ilgi alanları
 • locales
 • konumlar
 • memberships
 • metadata
 • miscKeywords
 • names
 • takma adlar
 • meslekler
 • organizations
 • phoneNumbers
 • fotoğraflar
 • ilişkiler
 • sipAddresses
 • beceriler
 • urls
 • userDefined
sources[]

enum (ReadSourceType)

İsteğe bağlı. Döndürülecek kaynak türlerinin maskesi. Ayarlanmamışsa varsayılan değeri READ_SOURCE_TYPE_CONTACT olur.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SearchResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/contacts
 • https://www.googleapis.com/auth/contacts.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.