Kişileri Okuma ve Yönetme

Kişiler API'sini Kullanmaya Hazırlanın bölümündeki adımları tamamladıktan sonra kişileri okumaya ve yönetmeye hazır olursunuz.

Aşağıdaki kod örnekleri, birkaç basit isteğin nasıl gönderileceğini gösterir. Yöntemlerin tam listesi için referans belgelerine bakın.

Kullanıcının kişilerini listeleme

Kullanıcının kişilerindeki kişilerin listesini almak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

GET /v1/people/me/connections?personFields=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

ListConnectionsResponse response = peopleService.people().connections().list("people/me")
  .setPersonFields("names,emailAddresses")
  .execute();
List<Person> people = response.getConnections();

Python

people = people_service.people().connections()
  .list('people/me', personFields='names,emailAddresses')

PHP

$people = $people_service->people_connections->listPeopleConnections(
  'people/me', array('personFields' => 'names,emailAddresses'));

.NET

PeopleResource.ConnectionsResource.ListRequest peopleRequest =
  peopleService.People.Connections.List("people/me");
peopleRequest.PersonFields = "names,emailAddresses";
ListConnectionsResponse response = peopleRequest.Execute();
IList<Person> people = response.Connections;

Kullanıcının değişen kişilerini listeleme

Java

// Initial request
ListConnectionsResponse fullSyncResponse = peopleService.people().connections().list("people/me")
  .setPersonFields("metadata,names,emailAddresses")
  .setRequestSyncToken(true)
  .execute();
// Fetch all the pages
while (fullSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
 fullSyncResponse = peopleService.people().connections().list("people/me")
   .setPersonFields("metadata,names,emailAddresses")
   .setRequestSyncToken(true)
   .setPageToken(fullSyncResponse.getNextPageToken())
   .execute();
}

// Some time passes

// Fetch incremental changes using the sync token returned in the last fullSyncResponse.
try {
 ListConnectionsResponse incrementalSyncResponse = peopleService.people().connections().list("people/me")
   .setPersonFields("metadata,names,emailAddresses")
   .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
   .execute();
 for (Person person : incrementalSyncResponse.getConnections()) {
  handlePerson(person);
 }

 // Fetch all the pages
 while (incrementalSyncResponse.getNextPageToken() != null) {
  incrementalSyncResponse = peopleService.people().connections().list("people/me")
    .setPersonFields("metadata,names,emailAddresses")
    .setSyncToken(fullSyncResponse.getNextSyncToken())
    .setPageToken(incrementalSyncResponse.getNextPageToken())
    .execute();
  for (Person person : incrementalSyncResponse.getConnections()) {
   handlePerson(person);
  }
 }
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 if (e.getStatusCode() == 410) {
  // Sync token expired. Make full sync request.
 }
}

void handlePerson(Person person) {
 if (person.getMetadata().getDeleted()) {
  // Handle deleted person
 } else {
  // Handle changed person
 }
}

Senkronizasyon davranışı hakkında daha fazla bilgiyi ListConnections bölümünde bulabilirsiniz.

Kullanıcının kişilerinde arama yapın

Kullanıcının tüm kişilerinde arama yapmak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

// Warmup cache
GET /v1/people:searchContacts?query=&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

// Send search request after several seconds GET /v1/people:searchContacts?query=query&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1 Host: people.googleapis.com

Java

// Warmup cache
SearchResponse response = peopleService.people().searchContacts()
  .setQuery("")
  .setReadMask("names,emailAddresses")
  .execute();

// Wait a few seconds Thread.sleep(5);

// Send search request SearchResponse response = peopleService.people().searchContacts() .setQuery("query") .setReadMask("names,emailAddresses") .execute();

Yeni kişi oluştur

Yeni bir kişi oluşturmak için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

POST /v1/people:createContact HTTP/1.1
Body: { "names": [{ "givenName": "John", "familyName": "Doe" }] }
Host: people.googleapis.com

Java

Person contactToCreate = new Person();
List<Name> names = new ArrayList<>();
names.add(new Name().setGivenName("John").setFamilyName("Doe"));
contactToCreate.setNames(names);

Person createdContact = peopleService.people().createContact(contactToCreate).execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 1 Kritik okuma isteği (İletişim ve Profil Okumaları)
 • 1 Kritik yazma isteği (Kişi Oluşturma ve Güncellemeler)
 • Günlük 1 Kişi Yazma (Toplam)

Mevcut bir kişiyi güncelleme

Mevcut bir kişiyi güncellemek istiyorsanız kişinin son okumanızdan sonra değişmediğinden emin olmak amacıyla kişinin güncellenmesi için person.metadata.sources.etag alanını eklemeniz gerekir. Aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

PATCH /v1/resource_name:updateContact?updatePersonFields=emailAddresses HTTP/1.1
Body: {
  "resourceName": "resource_name",
  "etag": "etag",
  "emailAddresses": [{ "value": "john.doe@gmail.com" }],
}
Host: people.googleapis.com

Java

Person contactToUpdate = peopleService.people().get("resource_name").execute();

List<EmailAddress> emailAddresses = new ArrayList<>();
emailAddresses.add(new EmailAddress().setValue("john.doe@gmail.com"));
contactToUpdate.setEmailAddresses(emailAddresses);

Person updatedContact = peopleService.people()
  .updateContact(contactToUpdate.getResourceName(), contactToUpdate)
  .setUpdatePersonFields("emailAddresses")
  .execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 1 Kritik okuma isteği (İletişim ve Profil Okumaları)
 • 1 Kritik yazma isteği (Kişi Oluşturma ve Güncellemeler)
 • Günlük 1 Kişi Yazma (Toplam)

Mevcut bir kişiyi silme

Mevcut bir kişiyi silmek için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

DELETE /v1/resource_name:deleteContact HTTP/1.1
Host: people.googleapis.com

Java

peopleService.people().deleteContact("resource_name").execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 1 Yazma isteği (Kişi Silme ve Kişi Grubu Yazma İşlemleri)

Toplu olarak yeni kişiler oluştur

Yeni kişiler oluşturmak için toplu olarak aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

POST /v1/people:batchCreateContacts?readMask=names HTTP/1.1
Body: {
 "contacts": [
  {
   "contactPerson": {
    "names": [
     {
      "givenName": "John",
      "familyName": "Doe"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
Host: people.googleapis.com

Java

Person person1 = new Person();
person1.setNames(ImmutableList.of(new Name().setGivenName("John").setFamilyName("Doe")));
ContactToCreate contactToCreate1 = new ContactToCreate();
contactToCreate1.setContactPerson(person1);

Person person2 = new Person();
person2.setNames(ImmutableList.of(new Name().setGivenName("Bob").setFamilyName("Dylan")));
ContactToCreate contactToCreate2 = new ContactToCreate();
contactToCreate2.setContactPerson(person2);

BatchCreateContactsRequest request = new BatchCreateContactsRequest();
request.setContacts(ImmutableList.of(contactToCreate1, contactToCreate2)).setReadMask("names");

BatchCreateContactsResponse response =
  peopleService.people().batchCreateContacts(request).execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 6 Kritik okuma isteği (İletişim ve Profil Okumaları)
 • 6 Kritik yazma isteği (Kişi Oluşturma ve Güncellemeler)
 • Günlük 200 Kişi Yazma Sayısı (Toplam)

Mevcut kişileri toplu güncelleme

Mevcut bir kişiyi güncellemek istiyorsanız kişinin son okumanızdan sonra değişmediğinden emin olmak amacıyla kişinin güncellenmesi için her kişiye person.metadata.sources.etag alanını eklemeniz gerekir. Aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

POST /v1/people:batchUpdateContacts?updateMask=names&readMask=names,emailAddresses HTTP/1.1
Body: {
 "contacts": {
  "resource_name": {
   "emailAddresses": [
    {
     "value": "john.doe@gmail.com"
    }
   ]
   "etag": "etag"
  }
 }
}
Host: people.googleapis.com

Java

Person contactToUpdate = peopleService.people().get("resource_name").execute();

contactToUpdate.setNames(
  ImmutableList.of(new Name().setGivenName("John").setFamilyName("Doe")));

BatchUpdateContactsRequest request = new BatchUpdateContactsRequest();
ImmutableMap<String, Person> map =
  ImmutableMap.of(contactToUpdate.getResourceName(), contactToUpdate);
request.setContacts(map).setUpdateMask("names").setReadMask("names,emailAddresses");

BatchUpdateContactsResponse response =
  peopleService.people().batchUpdateContacts(request).execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 6 Kritik okuma isteği (İletişim ve Profil Okumaları)
 • 6 Kritik yazma isteği (Kişi Oluşturma ve Güncellemeler)
 • Günlük 200 Kişi Yazma Sayısı (Toplam)

Mevcut kişileri toplu sil

Mevcut kişileri toplu olarak silmek için aşağıdaki kodu kullanın:

Protokol

POST /v1/people:batchDeleteContacts HTTP/1.1
Body: {"resource_names": ["resource_name"]}
Host: people.googleapis.com

Java

BatchDeleteContactsRequest request = new BatchDeleteContactsRequest();

request.setResourceNames(ImmutableList.of(resource_name));

peopleService.people().batchDeleteContacts(request).execute();

İstek başına kota kullanımı

 • 10 Yazma isteği (Kişi Silme ve Kişi Grubu Yazma İşlemleri)